Thông báo thi vét của HK192

Ngày: 12/05/2020

 

Căn cứ vào Quy chế đào tạo và học vụ và căn cứ vào Biên bản Hội đồng học vụ học kỳ 1/2018-2019, Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức thi vét HK182 như sau:

1.   Đối tượng được đăng ký thi vét:

Sinh viên chính quy K.2012 diện kéo dài (trừ chương trình PFIEV) được đăng ký thi vét vào HK2/19-20 khi thỏa mãn đồng thời tất cả các điều kiện sau:

- Chưa bị buộc thôi học (chưa có quyết định cho thôi học)

- Đã có điểm đạt học phần môn LVTN/TLTN.

- Các môn đăng ký thi vét phải là các môn đã từng học qua và có kết quả đánh giá khác không (vắng hay cấm thi đều tính là không điểm).

Lưu ý:

- Sinh viên phải đăng ký thi vét tất cả các môn chưa đạt (theo chương trình đào tạo để được xét tốt nghiệp) vì đây là đợt thi cuối cùng.

- Từ khóa K.2014 không còn tổ chức thi vét.

2.   Cách đăng ký:

- Tải mẫu Phiếu đăng ký tại www.aao.hcmut.edu.vn >> Sinh viên >> Biểu mẫu, và điền đầy đủ thông tin

- Nộp Phiếu đăng ký và lệ phí (50.000 đ/môn) tại Phòng Đào tạo (cơ sở Lý Thường Kiệt) từ 18/05/2020 – 22/05/2019.

- Nhận Phiếu dự thi tại Phòng Đào tạo (cơ sở Lý Thường Kiệt) từ 24/06/2020 đến hết ngày 30/06/2020.

Lưu ý:

- Nếu môn thi có mở lớp trong HK2/19-20 thì sinh viên thi vét chung với đợt thi cuối kỳ của môn học. Điểm thi cuối kỳ này sẽ được tính là điểm tổng kết 100%. Nếu môn thi không có mở lớp, sinh viên sẽ thi riêng.

- Môn thi vét không được chấm phúc tra