ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo có trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, quản lý chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và học tập, cấp bằng tốt nghiệp cho bậc đại học, cao đẳng chính quy và không chính quy (hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa).
Tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy 2015
 • ThÔNG TIN MỚI

  Danh sách Sinh viên Chưa Đủ Điều Kiện Xét Tốt nghiệp hệ VLVH Danh Sách Sinh Viên Dự Kiến Tốt Nghiệp HK2/2014-2015 hệ VLVH Lịch thi lại - Học kỳ 1/14-15 - VIỆT PHÁP Danh sách SV chính quy Cao đẳng, Đại học, Bằng 2 dự kiến tốt nghiệp tháng 4/2015 Danh sách sinh viên hệ VLVH còn nợ Học phí
 • BIỂU ĐỒ

 • SINH VIÊN

  Lịch thi lại - Học kỳ 1/14-15 - VIỆT PHÁP Danh sách sinh viên hệ VLVH còn nợ Học phí LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ HỌC LẠI THÁNG 1/2015 HỆ VLVH
 • GIỜ HỌC

 • BKPAY

 • ĐKÝ IN BẢNG ĐIỂM

 • EMAIL

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • NGÀNH

 • tuyển sinh

 • TỐT NGHIỆP

  Danh sách Sinh viên Chưa Đủ Điều Kiện Xét Tốt nghiệp hệ VLVH Danh Sách Sinh Viên Dự Kiến Tốt Nghiệp HK2/2014-2015 hệ VLVH Danh sách SV chính quy Cao đẳng, Đại học, Bằng 2 dự kiến tốt nghiệp tháng 4/2015 Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng hệ ĐH VLVH tháng 11/2014 Danh Sách Dự Kiến Tốt Nghiệp Bổ Sung HK1 2014-2015 Hệ Không Chính Quy Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 10/2014
 • CÁC DỊCH VỤ

 • Web cũ

 • HỎI ĐÁP

 • ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

 • HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

 • NỘP BẰNG PTTH

 • hinh