ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo có trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, quản lý chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và học tập, cấp bằng tốt nghiệp cho bậc đại học, cao đẳng chính quy và không chính quy (hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa).
 • TIN TỔNG HỢP

  Lịch thi cuối học kỳ 1 Năm học 2016-2017 (Việt Pháp) Lịch kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2016-2017 Khóa 2016 (Cơ sở 1) Lịch kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2016-2017 Khóa 2016 (Cơ sở 2) Thông báo đổi phòng kiểm tra học kỳ 1/2016-1017 (Cơ sở 2) Lịch kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2016-2017 - K.2013 -> K.2015 (Cơ sở 1) Lịch kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2016-2017 - K.2013 -> K.2015 (Cơ sở 2)
 • LỊCH HỌC VỤ

 • SINH VIÊN CQ

  Lịch thi cuối học kỳ 1 Năm học 2016-2017 (Việt Pháp) Lịch kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2016-2017 Khóa 2016 (Cơ sở 1) Lịch kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2016-2017 Khóa 2016 (Cơ sở 2) Thông báo đổi phòng kiểm tra học kỳ 1/2016-1017 (Cơ sở 2) Lịch kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2016-2017 - K.2013 -> K.2015 (Cơ sở 1) Lịch kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2016-2017 - K.2013 -> K.2015 (Cơ sở 2)
 • CÁN BỘ GIẢNG DẠY

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • Tra cứu văn bằng

 • TỐT NGHIỆP

  Danh sách Sinh viên Chưa Đủ Điều Kiện Xét Tốt Nghiệp Đợt Tháng 4/2015 Hệ VLVH Danh Sách Sinh Viên Dự Kiến Tốt Nghiệp HK2/2014-2015 hệ VLVH -Bổ Sung Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng hệ ĐH VLVH tháng 11/2014 Danh Sách Dự Kiến Tốt Nghiệp Bổ Sung HK1 2014-2015 Hệ Không Chính Quy Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 10/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt 2_tháng 10/2014
 • tuyển sinh

 • NGÀNH ĐÀO TẠO

 • SINH VIÊN VLVH

 • SINH VIÊN KHÁC

 • --MyBK-- (DỊCH VỤ)

 • Hỏi đáp sinh viên