ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo có trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, quản lý chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và học tập, cấp bằng tốt nghiệp cho bậc đại học, cao đẳng chính quy và không chính quy (hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa).
 • ThÔNG TIN MỚI

  DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC - HỌC KỲ I/2015-2016 THÔNG BÁO THU NHẬN SINH VIÊN ĐANG BỊ TẠM DỪNG - PHỤC HỒI TÊN ĐỂ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC LỚP DỰ THÍNH HỌC LẠI 2015(VLVH Kết quả kiểm tra anh văn đầu vào (23/05/15) DANH SÁCH MÔN HỌC DỰ KIẾN MỜI GIẢNG LỚP HỌC LẠI HÈ 2015 (RZ143) DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG HỌC - HK2/2014-2015 (VLVH) LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2/2014-2015 CÁC LỚP HỆ VLVH
 • LỊCH HỌC VỤ

 • SINH VIÊN

  DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC - HỌC KỲ I/2015-2016 THÔNG BÁO THU NHẬN SINH VIÊN ĐANG BỊ TẠM DỪNG - PHỤC HỒI TÊN ĐỂ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC LỚP DỰ THÍNH HỌC LẠI 2015(VLVH Kết quả kiểm tra anh văn đầu vào (23/05/15) DANH SÁCH MÔN HỌC DỰ KIẾN MỜI GIẢNG LỚP HỌC LẠI HÈ 2015 (RZ143) DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG HỌC - HK2/2014-2015 (VLVH) LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2/2014-2015 CÁC LỚP HỆ VLVH
 • GIỜ HỌC

 • BKPAY

 • ĐKÝ IN BẢNG ĐIỂM

 • EMAIL

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • NGÀNH

 • tuyển sinh 2015

 • TỐT NGHIỆP

  Danh sách Sinh viên Chưa Đủ Điều Kiện Xét Tốt Nghiệp Đợt Tháng 4/2015 Hệ VLVH Danh Sách Sinh Viên Dự Kiến Tốt Nghiệp HK2/2014-2015 hệ VLVH -Bổ Sung Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng hệ ĐH VLVH tháng 11/2014 Danh Sách Dự Kiến Tốt Nghiệp Bổ Sung HK1 2014-2015 Hệ Không Chính Quy Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 10/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt 2_tháng 10/2014
 • CÁC DỊCH VỤ

 • Web cũ

 • HỎI ĐÁP

 • ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

 • HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

 • NỘP BẰNG PTTH

 • hinh