PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo là một trong các phòng chức năng, chịu trách nhiệm tổ chức-quản lý công tác giảng dạy và học tập trong Trường bao gồm các hệ đào tạo chính qui đại học và cao đẳng, hệ vừa làm vừa học, hệ đào tạo từ xa. Chịu trách nhiệm chính lập biểu đồ đào tạo hàng năm, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch giảng dạy từng học kỳ. Lập thời khoá biểu từng học kỳ cho bậc đại học, cao đẳng. Phối hợp với các khoa, trung tâm đào tạo tổ chức đăng ký môn học cho sinh viên và phân công giảng dạy cho giảng viên

 • ThÔNG TIN MỚI

  Hướng dẫn nhập học ĐH Bách Khoa 2014 Kết quả trúng tuyển ĐH 2014 chính thức&thủ tục nhập học Thông báo các ngành tuyển sinh bằng 2 - 2014 Lich thi cuối học kỳ 3/2013-2014 (DT133) Tổng hợp quy định về yêu cầu trình độ tiếng Anh theo hướng TOEIC Lịch Thi cuối kỳ 2/2013-2014 khoá 2014 hệ VLVH
 • BIỂU ĐỒ

 • SINH VIÊN

  Lich thi cuối học kỳ 3/2013-2014 (DT133) Tổng hợp quy định về yêu cầu trình độ tiếng Anh theo hướng TOEIC Lịch Thi cuối kỳ 2/2013-2014 khoá 2014 hệ VLVH Các Môn Tương Đương - Thay Thế KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VỪA LÀM VỪA HỌC HK1 (2014-2015) - Các Lớp Hệ Thống Điện- KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VỪA LÀM VỪA HỌC HK1 (2014-2015) - Các Lớp Tại Địa Phương -
 • GIỜ HỌC

 • BKPAY

 • ĐKÝ IN BẢNG ĐIỂM

 • EMAIL

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • NGÀNH

 • Kết quả tuyển sinh

 • TỐT NGHIỆP

  Thông báo tốt nghiệp đợt 2_tháng 10/2014 Chương trình lễ tốt nghiệp_Tháng 4/2014 Thông báo tốt nghiệp đợt tháng 4/2014
 • HỎI ĐÁP

 • Web cũ

 • XÉT CCAV

 • ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

 • HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

 • NỘP BẰNG PTTH

 • hinh