LỊCH TRÌNH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG ĐỢT THÁNG 11/2021

Ngày: 05/10/2021

LỊCH TRÌNH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG ĐỢT THÁNG 11/2021

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC (CQ, BẰNG 2, VLVH) VÀ CAO ĐẲNG

 

Ngày

Công việc

08/09/2021

PĐT công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp tại trang web PĐT (Mục Tốt nghiệp)

Các SV còn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (thiếu CCNN, ngày CTXH, học phí, sách, …) cần hoàn thành đủ để được xét tốt nghiệp.

Từ 10/09/2021

đến 20/10/2021 24/12/2021

PĐT tiếp nhận các phản hồi của SV về điều kiện xét tốt nghiệp và cập nhật việc xét tốt nghiệp bổ sung và phát hành Giấy CNTNTT hàng tuần.

SV đủ điều kiện tốt nghiệp phải thực hiện đăng ký tốt nghiệp để được nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (CNTNTT) và Bằng tốt nghiệp:

- Đăng ký tốt nghiệp tại myBK (Mục Đăng ký tốt nghiệp), thanh toán tiền qua BKPay, sau đó nhấn xác nhận (không phải in đơn cấp bằng).

PĐT xác nhận Đơn cấp bằng qua hệ thống, sinh viên theo dõi thông tin được gửi trong email sinh viên

Lưu ý:

+ Các SV không đăng ký tốt nghiệp sẽ không được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bằng tốt nghiệp.

Các SV muốn hoãn tốt nghiệp và học tiếp để cải thiện điểm và các SV muốn học tiếp bằng 2 thì KHÔNG đăng ký tốt nghiệp.

+ Các SV muốn học bằng 2 cần làm đơn học bằng 2 gửi PĐT (cần thỏa điều kiện theo quy chế và có ý kiến đồng ý của Khoa đào tạo bằng 2).

Từ 17/09/2021

đến 20/10/2021 24/12/2021

 

 

SV nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Văn phòng Khoa vào thứ Sáu hàng tuần (sau khi đăng ký, thanh toán tiền và có xác nhận đã nhận của PĐT).

SV phải kiểm tra các thông tin (Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, điểm TB, loại tốt nghiệp, ngành tốt nghiệp, …)  trên Danh sách dự kiến tốt nghiệp và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và đảm bảo không có sai sót vì các thông tin này sẽ được in trên Bằng tốt nghiệp và Học bạ. Xin phản hồi ngay với Phòng Đào tạo nếu có sai sót.

20/10/2021 

24/12/2021

 

Hạn cuối nhận các trường hợp bổ sung điều kiện tốt nghiệp

Khoản thu: 95.000 đ/SV (bản sao học bạ, bản sao bằng tốt nghiệp).

Lễ tốt nghiệp và trao bằng: dự kiến đầu HK212 tháng 1/2022

- SV liên hệ Văn phòng Khoa để nhận lễ phục và hướng dẫn dự Lễ tốt nghiệp; tham dự buổi tập dượt diễn ra vào trước ngày làm lễ chính thức.

- SV dự Lễ tốt nghiệp tại Giảng đường A5, khi tham dự phải có trang phục đúng quy định.

- Sau buổi lễ, SV nhận bằng, học bạ và các bản sao tại Văn phòng Khoa.

- SV tải hình chụp trao bằng tại Lễ tốt nghiệp tại trang web PĐT >> Tốt nghiệp