Trang tốt nghiệp

Ngày: 25/08/2020

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC, VĂN BẰNG 2

(www.aao.hcmut.edu.vn/totnghiep hoặc www.aao.hcmut.edu.vn  Tốt nghiệp)

---*---

 Thông tin tốt nghiệp: danh sách tốt nghiệp dự kiến; chính thức, chưa đủ điều kiện tốt nghiệp; lịch đăng ký tốt nghiệp; chương trình buổi lễ Tốt nghiệp

 Đăng ký tốt nghiệp  (Xem hướng dẫn)

 Tải hình tốt nghiệp  (Xem hướng dẫn)

 Quy định về trang phục dự lễ tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng tốt nghiệp: kiểm tra thông tin văn bằng đã được cấp phát

 Hướng dẫn gửi xác minh văn bằng, bảng điểm đế trường/ tổ chức nước ngoài: 

Cựu sinh viên: thông tin liên quan đến cựu sinh viên...


Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM xét tốt nghiệp, tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng hai lần mỗi năm với lịch trình tổng quát như sau:

 

Tốt nghiệp đợt 1

Tốt nghiệp đợt 2

Xét tốt nghiệp

Cuối tháng 1

Cuối tháng 8

SV đăng ký tốt nghiệp và nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

Từ cuối tháng 1
đến cuối tháng 3

Từ cuối tháng 8
đến cuối tháng 9 

SV nộp Đơn cấp bằng

Đầu tháng 3

Tháng 9

Lễ tốt nghiệp và trao bằng

Cuối tháng 4

Đầu tháng 11

Lịch trình cụ thể được thông báo trước các đợt tốt nghiệp (xem mục Thông tin tốt nghiệp >> chọn đợt tương ứng.

Tóm tắt điều kiện để xét tốt nghiệp: (xem chi tiết tại Quy chế đào tạo và học vụ):

- Đạt số TCTLN tối thiểu bằng tổng số tín chỉ của CTGD ngành/chuyên ngành và có ĐTBTLN tối thiểu là 5,00.

- Đạt yêu cầu chuẩn tiếng Anh.

- Đạt tối thiểu 15 ngày  công tác xã hội (không quy định cho SV Bằng 2, hệ VLVH, ĐTTX)

- Đạt chứng chỉ GDQP, GDTC.(không quy định cho SV Bằng 2, hệ VLVH, ĐTTX)

Các SV còn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (thiếu CCNN, ngày CTXH, học phí, sách, ...) cần hoàn thành đủ và phản hồi với Phòng Đào tạo để được xét tốt nghiệp.

Lưu ý:

+ Các SV phải đăng ký tốt nghiệp để được cấp  Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bằng tốt nghiệp. 

+ Các SV muốn hoãn tốt nghiệp và học tiếp để cải thiện điểm và các SV muốn học tiếp bằng 2 thì không đăng ký tốt nghiệp.

+ Các SV muốn học bằng 2 cần làm đơn học bằng 2 gửi PĐT ( cần thỏa điều kiện theo quy chế và có ý kiến đồng ý của Khoa đào tạo bằng 2).

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được cấp cho SV trong khi làm thủ tục cấp bằng chính thức. Giấy này có giá trị từ ngày cấp đến ngày nhận bằng tốt nghiệp (tối đa 6 tháng) và giấy này không thay thế cho bằng tốt nghiệp.

SV phải kiểm tra các thông tin (Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh,  điểm TB, loại tốt nghiệp, ngành tốt nghiệp, …)  trên Danh sách dự kiến tốt nghiệpGiấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thờiđảm bảo không có sai sót vì các thông tin này sẽ được in trên Bằng tốt nghiệp Học bạ. Xin phản hồi ngay với Phòng Đào tạo nếu có sai sót.

Lễ tốt nghiệp và trao bằng:

- SV liên hệ Văn phòng Khoa để nhận lễ phục và hướng dẫn dự Lễ tốt nghiệp; tham dự buổi tập dượt diễn ra vào trước ngày làm lễ chính thức.

- SV dự Lễ tốt nghiệp tại Giảng đường A5, khi tham dự phải có trang phục đúng quy định.

- Sau buổi lễ, SV nhận bằng, học bạ và các bản sao tại Văn phòng Khoa.

- SV tải hình chụp trao bằng tại đây >>