Quy định về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT

Ngày: 13/05/2020

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2015)

 

Sinh viên phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông vào đầu học kỳ 1 năm thứ 2 (nếu khi nhập học chỉ mới nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời).

Các sinh viên không nộp sẽ không được đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp.

Xem quy trình nộp tại Quy trình nộp bằng THPT

Lưu ý:

Sinh viên phải nộp một trong các loại bản sao bằng THPT như sau:

- Bản sao bằng THPT do sở GD&ĐT cấp

- Bản sao bằng THPT do sở GD&ĐT xác nhận "Sao y từ sổ gốc"

- Bản sao bằng THPT có chứng thực.

Thông báo nộp bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên chính quy HK192

Thời gian nộp bằng THPT của sinh viên Khóa 2019:  

Sinh viên nộp cho lớp trưởng. Lớp trưởng lập danh sách và sắp xếp MSSV theo thứ tự tăng dần --> nộp Phòng đào tạo (Phòng 101A1 tạo cơ sở 1) từ 11/06/2020 đến 22/06/2020,  các trường hợp trễ từ 05/10/2020 đến 19/10/2020. 

Trường sẽ thẩm tra các bằng THPT và sẽ xử lý kỷ luận các trường hợp gian lận.