QUY TRÌNH NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Ngày: 03/03/2020

1. Đối với chứng chỉ TOEIC, TOEFL ITP, VNU-EPT, DEFL, Bằng tú tài Pháp: 

    - Truy cập myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ / Chuyển điểm

    - Điền thông tin về CCNN đã đạt và kèm theo file chụp hoặc scan CCNN (không cần nộp trực tiếp tại PĐT)

    - Theo dõi kết quả thẩm tra (sau khoảng tối đa 01 tháng).

2. Riêng Bằng Tú tài Pháp và DEFL: 

    Do trường Đại học sư phạm Tp.HCM giới hạn về thời gian nhận thẩm tra các văn bằng tiếng Pháp nên trường chỉ tiến hành thẩm tra chứng chỉ tiếng Pháp 04 đợt trong năm.

   Sau các đợt trên thì thông tin chứng chỉ tiếng Pháp phải chờ đợt thẩm tra năm sau.  Sinh viên phải Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ  ngay khi có  chứng chỉ (văn bằng tiếng Pháp) để trường    thẩm tra kịp thời.

    Lưu ý: Thời gian cụ thể của các đợt sinh viên xem chi tiết tại Lịch học vụ

  Trong năm 2019 : Đợt 1: ngày 07/01/2019Đợt 2: ngày 01/07/2019Đợt 3: ngày 25/07/2019.

3. Đối với các CCNN khác:

    Bước 1: Truy cập myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ / Chuyển điểm

    Bước 2:

TOEFL iBT: SV liên hệ trung tâm khảo thí IIG Việt Nam và đề nghị gửi một bản sao CCNN về Phòng Đào tạo trường ĐH Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp.HCM; hoặc SV mang hai bản sao CCNN đến Trung tâm ngoại ngữ trường ĐH Bách Khoa để được xác nhận và nộp tại Phòng Đào tạo.

IELTS: SV liên hệ Hội đồng Anh hoặc IDP và đề nghị gửi một bản sao CCNN về Phòng Đào tạo trường ĐH Bách Khoa- Người nhận: Trần Thị Hồng Nga, Phòng đào tạo, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, Tp.HCM.

KET, PET, FCE, CAE: SV mang hai bản sao CCNN đến Trung tâm ngoại ngữ trường ĐH Bách Khoa để được xác nhận và nộp tại Phòng Đào tạo.

BULATS, Bằng đại học ngành tiếng Anh : SV nộp tại Phòng Đào tạo hai bản photo CCNN (không cần công chứng) và kèm bản chính để đối chiếu.

Lưu ý:

SV có thể nộp CCNN vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình học (tại thời điểm nộp, CCNN phải còn thời hạn ít nhất 01 tháng). SV nên nộp ngay khi đạt CCNN, kết quả CCNN này được dùng để xét chuyển điểm các môn ngoại ngữ, xét điều kiện nhận LVTN và xét tốt nghiệp (chỉ tính thời hạn hiệu lực của CCNN tại thời điểm nộp, không xét lại khi xét nhận LVTN hay xét tốt nghiệp).

Chuyển điểm: xem Quy trình đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ

Đăng ký LVTN: SV phải đăng ký thông tin nộp CCNN theo lịch cụ thể trong thông báo đăng ký môn học của từng học kỳ. Tại thời điểm xét LVTN, chấp nhận CCNN mà SV đã đăng ký (chưa thẩm tra). PĐT sẽ thẩm tra và hậu kiểm, nếu SV đăng ký không đúng thì LVTN sẽ bị hủy và SV sẽ bị xử lý kỷ luật. Xem thời hạn đăng ký LVTN tại thông báo đăng ký môn học.

Xét tốt nghiệp: SV đăng ký nộp CCNN và sau khi CCNN được thẩm tra hợp lệ thì SV được xét tốt nghiệp và được đăng ký tốt nghiệp. SV nên nộp CCNN trước hạn chót đăng ký và nộp hồ sơ tốt nghiệp khoảng 2 tuần. Xem thời hạn đăng ký tốt nghiệp tại thông tin tốt nghiệp.

Thông tin chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được gửi đến cơ quan tổ chức thi để thẩm tra, mọi gian lận sẽ bị xử lý kỷ luật (buộc tạm dừng học, buộc thôi học). Ngoài ra còn phải chịu hình thức kỷ luật từ đơn vị cấp chứng chỉ.

Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ (Phụ lục 1)