QUY TRÌNH KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐỊNH KỲ

Ngày: 23/12/2016

-     Đăng ký dự kiểm tra tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký môn học >>

o SV chính quy: chọn môn Kiểm tra Anh văn đầu vào (mã số môn học 003100)

o SV hệ VLVH: chọn môn Kiểm tra Anh văn đầu vào (mã số môn học 003102)

-     Thanh toán tiền tại myBK >> BKPay

-     Xem ngày giờ kiểm tra tại myBK >> Xem lịch thi/kiểm tra

-     SV dự kiểm tra (phải đem theo Thẻ sinh viên và CMND)

-     Xem ngày giờ kiểm tra tại myBK >> Xem điểm

Lưu ý:

SV phải đạt tối thiểu điểm kiểm tra 250 trong kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh hoặc đạt chứng chỉ TOEIC 250 (hoặc tương đương) sau 2 năm học. Nếu không đạt mức 250, SV không được đăng ký các môn học thuộc từ năm 3 của CTĐT, trừ các môn đại cương (mà chỉ được đăng ký các môn học thuộc 2 năm đầu của CTĐT và các môn đại cương).

PĐT tổ chức đợt kiểm tra trình độ tiếng Anh (theo định hướng TOEIC) vào mỗi cuối học kỳ. Nếu đạt kết quả <250, SV không đủ điều kiện đăng ký môn Anh văn 1 và không được đăng ký các môn học thuộc từ năm 3 của CTĐT, trừ các môn đại cương. Nếu đạt kết quả ≥250, SV đủ điều kiện đăng ký môn Anh văn 1 và các môn học khác. 

Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ