QUY TRÌNH - HƯỚNG DẪN

Ngày: 13/01/2020

QUY TRÌNH - HƯỚNG DẪN


D    Tân sinh viên

01.   Hướng dẫn nhập học cho thí sinh trúng tuyển (hệ chính quy)

02.   Hướng dẫn tân sinh viên (hệ chính quy)

03.   Hướng dẫn nhập học cho thí sinh trúng tuyển (hệ Bằng 2 CQ & Liên thông CQ)

04.   Hướng dẫn tân sinh viên (hệ Bằng 2 CQ & Liên thông CQ)

05.   Hướng dẫn nhập học cho thí sinh trúng tuyển (hệ VLVH)

06.   Hướng dẫn tân sinh viên (hệ VLVH)

07.   Các đơn vị trong trường

Đăng ký môn học - Thời khóa biểu

08.   Quy trình đăng ký môn học

09.   Hướng dẫn đăng ký môn học

10.   Khắc phục tình trạng không đủ điều kiện đăng ký môn học

11.   Rút môn học

12.   Xem thời khóa biểu, Lịch thi, Bảng điểm ....

13.   Xét miễn môn học (hệ chính quy)

14.   Xét miễn môn học (hệ VLVH)

Học phí - Học bổng

15.   Thanh toán học phí và các khoản tiền khác

16.   Học bổng

Kết quả học tập

17a.   In bảng điểm (SV chưa tốt nghiệp)

17b.   Phúc tra bài thi cuối kỳ

Ngoại ngữ

18.   Kiểm tra trình độ tiếng Anh định kỳ

19.   Nộp chứng chỉ ngoại ngữ

20.   Chuyển điểm các môn ngoại ngữ

Thẻ sinh viên - Giấy chứng nhận

21.   Cấp lại thẻ sinh viên

22.   Cấp giấy chứng nhận sinh viên

Tốt nghiệp - Bằng tốt nghiệp

23.   Đăng ký tốt nghiệp

24.   Tra cứu bằng tốt nghiệp

25.   Cấp học bạ bản sao (SV đã tốt nghiệp)

26.   Sao y bằng tốt nghiệp và các giấy tờ khác

27.   Hướng dẫn gửi xác minh văn bằng, bảng điểm đến trường/ tổ chức nước ngoài

Các quy trình học vụ khác

28.   Tạm dừng học

29.   Thu nhận lại (sau khi tạm dừng học)

30.   Thôi học

31.   Nộp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

32.   Cập nhật thông tin cá nhân/địa chỉ liên lạc