Phòng đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa
 
Tra cứu bảng điểm
BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN KHÔNG CHÍNH QUY
Học kỳ:    Nhập mã sinh viên:

Nhập ký tự như hình trên: (refresh nếu khó đọc)
 Lưu ý :
- Giảng viên giảng dạy môn học có trách nhiệm nhập điểm vào Hệ thống quản lý điểm trong thời gian tối đa 2 tuần sau ngày thi cuối kỳ (không kể các ngày lễ nếu có) và nộp bảng điểm đến Phòng Đào tạo.
- Phòng Đào tạo có trách nhiệm công bố điểm cho sinh viên trong vòng một ngày kể từ khi giảng viên nộp bảng điểm.
- Nếu phát hiện có sai sót trong việc nhập điểm hoặc thắc mắc về các điểm thành phần, sinh viên cần phản ánh với giảng viên để được điều chỉnh. Sinh viên có thể nộp đơn xin phúc tra điểm thi cuối kỳ tại Phòng Đào tạo trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố điểm (không phúc tra các điểm thành phần).
- Các điểm đặc biệt:

CH
Chưa có điểm thi (15)
KD
Không đạt(20)
CT
Cấm thí(11)
MT
Miễn thi(12)
DT
Điểm đạt(21)
VP
Vắng thi có phép
HT,IH
Hoãn thi(14,22)
VT
Vắng thi(13)
Kiểm tra anh văn đầu vào
Điểm Listening: cột điểm thành phần
Điểm Reading: cột điểm thi
Điểm: cột điểm tổng kết
Điểm thành phần
BT: điểm bài tập
BTL: điểm bài tập lớn
DA: điểm đồ án
TN: điểm thí nghiệm