ĐẠi hỌc QuỐc gia Tp.HCM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

 

CHUẨN ĐẦU RA

Chương Trình Kỹ sư Kỹ thuật Tàu thủy


 

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Tàu thủy sẽ có được:

a.       Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật;

b.      Khả năng nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tính toán, thực nghiệm, phân tích và đánh giá dữ liệu trong tính toán bền, ổn định, sức cản…của tàu thùy và công trình nổi phục vụ công tác thiết kế và thi công đóng mới;

c.      Kiến thức về tính toán thiết kế và công nghệ, quen thuộc các trang bị thích hợp cho tàu thủy, qui phạm trong đóng tàu, kỹ thuật đóng tàu và tổ chức sản xuất trong đóng mới và sửa chữa tàu đáp ứng nhu cầu kinh tế, đảm bảo sức khỏe, an toàn, bảo vệ môi trường;

d.      Sự độc lập trong việc ra quyết định và được đào tạo làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm, cộng tác trong các nhóm đa lĩnh vực;

e.      Khả năng nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề về thiết kế cơ bản, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công và đóng mới tàu thủy;

f.       Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp;

g.      Khả năng giao tiếp thuật ngữ chuyên ngành tiếng Việt và Anh. Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450.

h.      Kiến thức rộng cần thiết để hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật của ngành kỹ thuật tàu thủy trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu;

i.        Nhận thức về sự cần thiết và có năng lực để học tập suốt đời;

j.        Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp - có ý thức phục vụ nhân dân, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ trong thực tiễn chuyên ngành;

Khả năng khai thác các phương pháp tính toán hiện đại và sử dụng các phần mềm thiết kế trong công nghệ thiết kế tàu thủy và công trình nổi.

 

 


Ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về webmaster@aao.hcmut.edu.vn
Chỉnh lý tháng 06-2009