ĐẠi hỌc QuỐc gia Tp.HCM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

 

CHUẨN ĐẦU RA

Chương Trình Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không


 

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không sẽ có được:

a.       Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật.

b.      Khả năng tính toán thiết kế kỹ thuật và vận hành, khai thác, bảo trì máy bay

§        Khả năng tính toán cơ học vật rắn biến dạng, lựa chọn vật liệu trong quá trình thiết kế bộ phận và hệ thống máy bay

§        Khả năng tính toán thiết kế kết cấu, vấn đề dao động trong kỹ thuật,

§        Khả năng tính toán lực tác dụng của lưu chất lên kết cấu, dao động của kết cấu dưới tác động của lưu chất ;

§        Khả năng tính toán thiết kế chong chóng, các hệ truyền động thủy lực và khí nén.

§        Khả năng đánh giá tính năng, khai thác và bảo trì máy bay

c.      Khả năng thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế như về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khoẻ và sự an toàn, có thể sản xuất được, và có tính bền vững.

§        Khả năng đáp ứng yêu cầu thiết kế của khách hàng

§        Khả năng thoả mãn các yêu cầu không mang tính kỹ thuật trong một dự án thiết kế

d.      Khả năng hoạt động trong các nhóm liên ngành.

§        Thực hiện các thí nghiệm, thực nghiệm, thiết kế theo nhóm

§        Thực hiện các dự án trên các lãnh vực khoa học và kỹ thuật

e.      Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

§        Khả năng phân tích, thiết kế, mô phỏng, sản xuất và kiểm tra một vấn đề kỹ thuật

f.       Sự hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp.

g.      Khả năng giao tiếp hiệu quả: Khả năng viết báo cáo; Khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh.

Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450.

h.      Sự giáo dục rộng cần thiết để hiểu biết tác động của các giải pháp kỹ thuật trong một bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.

§        Phân tích được chi phí của một bản thiết kế

§        Đánh giá được tác động đến môi trường khi thực hiện một thiết kế

i.        Nhận thức về sự cần thiết và khả năng học trọn đời.

§        Thu nhận được kiến thức khoa học và kỹ thuật thông qua quá trình tự học

j.        Kiến thức về các vấn đề đại cương xã hội.

k.      Khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật.

§        Khả năng sử dụng các thiết bị đo: máy đo đa năng, máy hiện sóng…

§        Khả năng sử dụng các phần mềm tính toán, mô phỏng kỹ thuật

§        Khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình để phục vụ vấn đề kỹ thuật

 

 

 

 


Ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về webmaster@aao.hcmut.edu.vn
Chỉnh lý tháng 06-2009