Ngành Kỹ thuật Môi trường

Ngành Kỹ thuật Môi trường

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Website: http://www.fe.hcmut.edu.vn/

Ngành Kỹ thuật Môi trường thuộc nhóm ngành Môi trường.

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kỹ thuật Môi trường (KTMT) bao gồm cả môn học về kiến thức và kỹ năng. Sinh viên ngành KTMT được đào tạo và có đủ năng lực về kiến thức và kỹ năng phục vụ nhiệm vụ:

   (i) Thiết kế kỹ thuật, thi công, giám sát mạng lưới cấp thoát nước đô thị và công nghiệp, các công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động dân dụng, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp.

   (ii) Vận hành và đánh giá các công trình và hệ thống kiểm soát ô nhiễm môi trường như hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại.

Sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường cũng được trang bị các kiến thức về quản lý các công trình bảo vệ môi trường (BVMT) nhằm giúp cho sinh viên có thêm cơ hội việc làm tại các cơ quan quản lý môi trường Nhà nước và công ty tư vấn. Điểm nổi bật CTĐT ngành Kỹ thuật Môi trường của Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM là:

   (i) CTĐT bao gồm cả kiến thức kinh tế, xã hội và quản lý, giúp sinh viên đạt được kỹ năng đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội và tính thân thiện môi trường của các dự án hay công trình bảo vệ môi trường;

   (ii) CTĐT giúp sinh viên có kỹ năng thực hành nghề nghiệp bao gồm phân tích chất lượng môi trường đất, nước, không khí;

   (iii) CTĐT cung cấp kỹ năng thiết kế xây dựng, cơ điện phục vụ cho thiết kế hay vận hành các thiết bị và công trình bảo vệ môi trường thông qua các đồ án môn học, thực tập trong và ngoài Trường;

   (iv) CTĐT cung cấp cho sinh viên kỹ năng nghiên cứu thông qua các đề tài nghiên cứu do sinh viên thực hiện hoặc tham gia các dự án nghiên cứu cùng với các giảng viên và giáo sư.

  (v) CTĐT đã được chứng nhận kiểm định chất lượng AUN-QA năm 2016, sinh viên tốt nghiệp loại khá và giỏi có cơ hội tuyển thẳng vào bậc cao học ngành KTMT hoặc ngành Quản lý TNMT, Trường ĐHBK.

Chương trình chất lượng cao

Chương trình Chất lượng Cao (CLC) ngành KTMT (giảng dạy bằng tiếng Anh) được tuyển sinh từ năm 2015 với số lượng sinh viên đầu vào ngày càng tăng. Toàn bộ chương trình CLC ngành Kỹ thuật Môi trường (4 năm) được tổ chức tại cơ sở nội thành, Lý Thường Kiệt, Quận 10. Điểm nổi bật của chương trình CLC ngành Kỹ thuật Môi trường bao gồm:

   (i) Được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, bởi đội ngũ giáo sư trong nước và quốc tế từ các Trường Đại học danh tiếng ở Châu Á;

   (ii) Được xây dựng theo cách tiếp cận CDIO đảm bảo kiến thức và kỹ năng thực hành, nghề nghiệp trong các PTN cũng như đồ án hoặc luận văn tốt nghiệp;

   (iii) Sinh viên có cơ hội tiếp cận dễ dàng với các đề tài nghiên cứu khoa học hoặc các dự án nghiên cứu hợp tác của các giảng viên và giáo sư;

   (iv) Điều kiện học tập tốt (phòng học, PTN, ...) với nhiều dịch vụ (thư viện, canteen, phòng tự học, và được quản lý bởi văn phòng đào tạo quốc tế - OISP) có chất lượng cao; và

   (v) Nhiều cơ hội học tập nâng cao (học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ và trao đổi) và công việc tương lai trong môi trường hội nhập quốc tế.

- Triển vọng Nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Kỹ thuật Môi trường của Trường ĐH Bách Khoa đáp ứng nhu cầu xã hội và có nhiều cơ hội việc làm tại các công ty tư vấn thiết kế trong nước và quốc tế về cấp thoát nước, xử lý nước, nước thải, chất thải và khí thải; các công ty thương mại về thiết bị kiểm soát ô nhiễm môi trường; các Trung tâm/Viện nghiên cứu và có khả năng giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng. Kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường của Trường ĐH Bách Khoa có mức lương tốt trong các công ty tư vấn và đảm nhận các vị trí giám đốc hay trưởng phòng kỹ thuật

- Các điểm đặc biệt

Điểm khác biệt của chương trình đào tạo ngànhKỹ thuật Môi trường của Trường ĐHBK Tp.HCM so với các chương trình đào tạo của các trường khác như sau:

  • (i) Chương trình đào tạo bao gồm cả kiến thức kỹ thuật, công nghệ và quản lý trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, vệ sinh môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn ;
  • (ii) Chương trình đào tạo cung cấp cả kiến thức chuyên môn và kiến thức kỹ năng;
  • (iii) Các kiến thức lý thuyết và thực tiễn luôn được định kỳ cập nhật và bổ sung trong từng nội dung môn học bởi đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình có kinh nghiệm thực tiễn và độ chuyên môn cao; và
  • (iv) Chương trình đào tạo luôn được đảm bảo cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn thông qua các môn học thí nghiệm, thực hành, thực tập và tham quan nhận thức về đối tượng học và nghiên cứu.

2. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH:  Xem chi tiết

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Từ khóa 2014200820092010201120122013

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, phù hợp xu thế phát triển mới của đất nước, đáp ứng các quy định của nhà nước, cơ quan chủ quản, và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu các bên liên quan trọng yếu, từ đó giữ vững và phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, nhà trường chủ trương cung cấp các chương trình đào tạo (CTĐT) tiên tiến, cập nhật. Do đó, sau khi hoàn thành một chu kỳ đào tạo, nhà trường sẽ tiến hành rà soát, đánh giá CTĐT nhằm cập nhật và đổi mới trên phạm vi toàn trường. Cụ thể, trong những năm gần đây nhà trường đã đổi mới CTĐT vào các năm 2002, 2008, và 2014. Quá trình này có sự tham gia của các bên liên quan trọng yếu như: nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên, và dựa trên các quy định của Luật Giáo dục đại học và các cơ quan chủ quản. Trong lần đổi mới CTĐT vào năm 2014, nhà trường áp dụng mô hình CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate), để xây dựng CTĐT nhằm giúp người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội và các bên liên quan về kiến thức và kỹ năng. Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành, nhà trường cho phép thay đổi và hiệu chỉnh nhỏ nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát sinh mới và cấp thiết.

Tính từ năm 2009 đến nay trường đã có 9 chương trình được công nhận đạt chuẩn AUN-QA; 07 chương trình được công nhận bởi CTI – ENAEE (EUR-ACE); và đặc biệt là 02 chương trình đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn ABET.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Xem chi tiếtXem từ khóa 2014 trở về trước

Đối với một chương trình đào tạo (CTĐT), mục tiêu đào tạo (MTĐT) đóng vai trò quan trọng, bởi nó xác định rõ lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể của CTĐT, bối cảnh hoạt động nghề nghiệp; phản ánh sứ mạng của trường/khoa và nhu cầu của các bên liên quan về những trình độ năng lực, phẩm chất … mà người học được trang bị. MTĐT sẽ quyết định cấu trúc chương trình và nội dung giáo dục đại học. Do đó, tại trường ĐH Bách Khoa tất cả CTĐT đều có MTĐT rõ ràng, cụ thể.

Theo đó, MTĐT được xây dựng dựa trên sứ mạng của trường và khoa và phù hợp với sự phát triển của ngành, có thể thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. MTĐT của từng CTĐT được xây dựng mới/cập nhật cùng với việc xây dựng mới/cập nhật CTĐT theo quy định và hướng dẫn của nhà trường. Các MTĐT sau khi được xây dựng, được phản biện bởi các chuyên gia và được đánh giá bởi Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa.

Các MTĐT sau đó được cụ thể hoá thành các chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT, trong đó thể hiện cụ thể những trình độ năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học có thể đạt được vào thời điểm tốt nghiệp. Đối với các CTĐT 2014, các CĐR được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học trong đó CĐR phù hợp với MTĐT, phản ánh sứ mạng của trường, khoa. Trong quá trình xây dựng CĐR, các bên liên quan bao gồm giảng viên, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, và sinh viên được lấy ý kiến thông qua các hình thức khảo sát và/hoặc hội thảo, phỏng vấn sâu. CĐR được xây dựng chi tiết đến cấp độ 3 (cho CTĐT) và cấp độ 4 (cho môn học).

Cấu trúc của tất cả các CTĐT tại trường ĐHBK được xây dựng dựa trên cấu trúc CTĐT khung quy định bởi trường ĐH Bách Khoa. Cấu trúc CTĐT khung bao gồm các khối kiến thức từ kiến thức giáo dục đại cương đến khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Trong đó, khối kiến thức giáo dục đại cương nhằm cung cấp nền tảng lý luận, toán và khoa học tự nhiên, chính trị, xã hội …; còn khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản của ngành đào tạo theo diện rộng và sâu của lĩnh vực đào tạo.