Khoa Môi trường và tài nguyên

Khoa Môi trường và tài nguyên

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

  • Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
  • Bộ môn Quản lý Môi Trường
  • Bộ môn Hệ thống Thông tin Môi trường và Tài nguyên
  • Bộ môn An toàn, sức khỏe và môi trường
  • Bộ môn Khoa học và Công nghệ nước.
Văn phòng : B9 – 268 Lý Thường Kiệt, Q10, TP. HCM
Điện thoại : (84.8) 3864 7256 – Ext: 5629
Fax : (84.8) 3863 9682
Website : http://www.fe.hcmut.edu.vn
Email : kmtruong@hcmut.edu.vn
Trưởng khoa : PGS.TS. Nguyễn Phước Dân
Email của Trưởng khoa : npdan@hcmut.edu.vn

I. TỔNG QUAN

Tiền thân của Khoa Môi trường hiện nay là Bộ môn Kỹ thuật Môi sinh thuộc Khoa Xây dựng được thành lập vào năm 1981. Đến ngày 28 tháng 9 năm 1999, Bộ môn chính thức trở thành Khoa Môi trường với hai chuyên ngành đào tạo là Kỹ thuật môi trường và Quản lý môi trường.

Hiện nay, Khoa là một trong những trung tâm chủ chốt đào tạo đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực thuộc môi trường như quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý nước thải… cho toàn khu vực miền Nam Việt Nam.

Khoa hiện có 36 nhân sự bao gồm 3 phó giáo sư, 14 tiến sỹ, 9 thạc sỹ và 8 kỹ sư. Bên cạnh đội ngũ giảng viên chính, Khoa còn mời các giáo sư đầu ngành, các chuyên gia trong nước về kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý đô thị, kinh tế môi trường, viễn thám, GIS... tham gia giảng dạy và nghiên cứu.

Để phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ, Khoa đã không ngừng nâng cấp 3 phòng thí nghiệm (PTN) cơ bản: PTN phân tích, PTN mô hình, PTN GIS với những trang thiết bị tiên tiến hiện nay, đặc biệt là PTN GIS với các trang thiết bị Special database, Remote Sensing analysis, GIS data acquisition and data workshop.

Thông tin tuyển sinh 2016

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Kỹ thuật xử lý nước và nước thải, kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn.
  • Xử lý và tái sử dụng chất thải rắn, tái chế rác thải hóa học.
  • Quản lý tài nguyên nước, môi trường biển, sự thay đổi khí hậu.
  • Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp.
  • Mô hình hóa môi trường, GIS và Viễn thám.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA - NHIỆM KỲ 2012 -2017

1. Ban Chủ nhiệm Khoa

Họ tên - Chức vụ Lĩnh vực phụ trách

PGS.TS NGUYỄN PHƯỚC DÂN
Trưởng khoa

Email: npdan@hcmut.edu.vn

 

TS. NGUYỄN TẤN PHONG
Phó Trưởng khoa


Email: tanphong69@yahoo.com

 

TS.VÕ LÊ PHÚ
Phó Trưởng khoa

Email: volephu@hcmut.edu.vn

 

2. Trưởng các Bộ môn

Họ tên - Chức vụ Lĩnh vực phụ trách
TS. LÊ VĂN KHOA
Trưởng Bộ môn
Email: lvkhoa2020@gmail.com
 
Quản lý Môi trường
TS. ĐẶNG VIẾT HÙNG
Trưởng Bộ môn
Email: dvhung70@gmail.com
Kỹ thuật Môi trường

3. Trưởng các đơn vị trực thuộc

Họ tên - Chức vụ Lĩnh vực phụ trách
TS. ĐẶNG VŨ BÍCH HẠNH
Trưởng phòng
Email: dvbh@yahoo.com
 
Thí nghiệm
TS. BÙI XUÂN THÀNH
Phó Trưởng phòng
Email: thanhait@yahoo.com

 
Thí nghiệm (CS1)
TS. TRẦN TIẾN KHÔI
Phó Trưởng phòng
Email: ttkhoi@yahoo.com

 
Thí nghiệm (CS2)

4.  Văn phòng Khoa và các Trợ lý Ban chủ nhiệm  Khoa

Họ tên
 
Nhiệm vụ

 
Phụ trách văn phòng Khoa

 
Trợ lý Giáo vụ