Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng

Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

Website: http://www.dce.hcmut.edu.vn/

Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng thuộc nhóm ngành Xây dựng.

Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng có 01 chuyên ngành : Cấp thoát Nước.

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH:

Ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng thuộc nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng dành cho các sinh viên có sở thích về thiết kế san nền, giao thông và hệ thống cấp thoát nước cho các dự án quy hoạch khu dân cư và hệ thống cấp thoát nước cho các công trình dân dụng – công nghiệp và nhà cao tầng. Chương trình bao gồm các môn cốt lõi cần thiết để thiết kế san nền, giao thông hệ thống cấp thoát nước cho các khu quy hoạch (khu dân cư, du lịch giải trí, …), hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chữa cháy trong nhà cao tầng kỹ thuật.
 
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng (cấp thoát nước) trang bị cho Sinh viên những kiến thức để có thể nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, tổ chức thi công và quản lý khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và các công trình cấp thoát nước, hệ thống ME trong các tòa nhà cao tầng. Các lĩnh vực học tập cụ thể bao gồm: Quy hoạch và thiết kế Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Công trình cấp nước, Công trình giao thông, Cấp thoát nước đô thị, Cấp thoát nước trong nhà cao tầng, Công trình xử lý nước thải và nước cấp, Hạ tầng ngầm.

- Triển vọng Nghề nghiệp

Cơ hội nghệ nghiệp bao gồm các công việc trong các lĩnh vực sau:

- Tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật của các khu dân cư (bao gồm san nền, giao thông, hệ thống cấp thoát nước).

- Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và các công trình cấp thoát nước.

- Tư vấn thiết kế, giám sát thi công hệ thống cơ điện ME trong nhà cao tầng.

Các công ty thường tuyển dụng các kỹ sư chuyên ngành Cấp thoát nước sau khi tốt nghiệp trường ĐH Bách Khoa bao gồm: các công ty tư vấn thiết kế và thi công xây dựng (COTECONS, HÒA BÌNH, AN PHONG, REE,...), công ty cấp nước thành phố (SAWACO,…), các công ty cấp thoát nước của các tỉnh, các Chi nhánh cấp nước quận huyện, Sở giao thông công chánh Tp.HCM và của các tỉnh thành,…
 

2. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH: Xem chi tiết

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Từ khóa 2014200820092010201120122013

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, phù hợp xu thế phát triển mới của đất nước, đáp ứng các quy định của nhà nước, cơ quan chủ quản, và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu các bên liên quan trọng yếu, từ đó giữ vững và phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, nhà trường chủ trương cung cấp các chương trình đào tạo (CTĐT) tiên tiến, cập nhật. Do đó, sau khi hoàn thành một chu kỳ đào tạo, nhà trường sẽ tiến hành rà soát, đánh giá CTĐT nhằm cập nhật và đổi mới trên phạm vi toàn trường. Cụ thể, trong những năm gần đây nhà trường đã đổi mới CTĐT vào các năm 2002, 2008, và 2014. Quá trình này có sự tham gia của các bên liên quan trọng yếu như: nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên, và dựa trên các quy định của Luật Giáo dục đại học và các cơ quan chủ quản. Trong lần đổi mới CTĐT vào năm 2014, nhà trường áp dụng mô hình CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate), để xây dựng CTĐT nhằm giúp người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội và các bên liên quan về kiến thức và kỹ năng. Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành, nhà trường cho phép thay đổi và hiệu chỉnh nhỏ nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát sinh mới và cấp thiết.
 
Tính từ năm 2009 đến nay trường đã có 9 chương trình được công nhận đạt chuẩn AUN-QA; 07 chương trình được công nhận bởi CTI – ENAEE (EUR-ACE); và đặc biệt là 02 chương trình đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn ABET.
 

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Xem chi tiết

Đối với một chương trình đào tạo (CTĐT), mục tiêu đào tạo (MTĐT) đóng vai trò quan trọng, bởi nó xác định rõ lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể của CTĐT, bối cảnh hoạt động nghề nghiệp; phản ánh sứ mạng của trường/khoa và nhu cầu của các bên liên quan về những trình độ năng lực, phẩm chất … mà người học được trang bị. MTĐT sẽ quyết định cấu trúc chương trình và nội dung giáo dục đại học. Do đó, tại trường ĐH Bách Khoa tất cả CTĐT đều có MTĐT rõ ràng, cụ thể.
 
Theo đó, MTĐT được xây dựng dựa trên sứ mạng của trường và khoa và phù hợp với sự phát triển của ngành, có thể thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. MTĐT của từng CTĐT được xây dựng mới/cập nhật cùng với việc xây dựng mới/cập nhật CTĐT theo quy định và hướng dẫn của nhà trường. Các MTĐT sau khi được xây dựng, được phản biện bởi các chuyên gia và được đánh giá bởi Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa.
Các MTĐT sau đó được cụ thể hoá thành các chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT, trong đó thể hiện cụ thể những trình độ năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học có thể đạt được vào thời điểm tốt nghiệp. Đối với các CTĐT 2014, các CĐR được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học trong đó CĐR phù hợp với MTĐT, phản ánh sứ mạng của trường, khoa. Trong quá trình xây dựng CĐR, các bên liên quan bao gồm giảng viên, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, và sinh viên được lấy ý kiến thông qua các hình thức khảo sát và/hoặc hội thảo, phỏng vấn sâu. CĐR được xây dựng chi tiết đến cấp độ 3 (cho CTĐT) và cấp độ 4 (cho môn học).
 
Cấu trúc của tất cả các CTĐT tại trường ĐHBK được xây dựng dựa trên cấu trúc CTĐT khung quy định bởi trường ĐH Bách Khoa. Cấu trúc CTĐT khung bao gồm các khối kiến thức từ kiến thức giáo dục đại cương đến khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Trong đó, khối kiến thức giáo dục đại cương nhằm cung cấp nền tảng lý luận, toán và khoa học tự nhiên, chính trị, xã hội …; còn khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản của ngành đào tạo theo diện rộng và sâu của lĩnh vực đào tạo.