Ngành Kiến trúc

Ngành Kiến trúc

NGÀNH KIẾN TRÚC

Website: http://www.dce.hcmut.edu.vn/

Ngành Kiến trúc thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng.

Ngành Kiến trúc có 01 chuyên ngành: Kiến trúc Dân dụng và Công nghiệp

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH:

Ngành Kiến trúc dành cho các sinh viên có năng khiếu hội họa và có sở thích liên quan kiến trúc, nội thất công trình, xây dựng quy hoạch thành phố. Chương trình học bao gồm 179 tín chỉ, sinh viên học trong 5 năm và học các kiến thức sau:

 • Kiến thức đại cương                      : 34 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 18%
 • Kiến thức kỹ thuật xây dựng          : 21 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 12%
 • Kiến thức kiến trúc                        : 52 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 29%
 • Đồ án thiết kế kiến trúc                  : 72 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 41%

Sinh viên tốt nghiệp từ Ngành Kiến trúc được dự kiến ​​sẽ có:

 • Kiến thức chi tiết về kiến trúc;
 • Nền tảng kỹ thuật mang tính khả thi cho việc thiết kế các tòa nhà,
 • Quan điểm toàn diện và phương pháp tiếp cận đến các khía cạnh cộng đồng địa phương, văn hóa và lịch sử cho việc thiết kế các tòa nhà và các thành phố;
 • Khả năng thực hành để tham gia xây dựng các công nghệ và các hệ thống công trình bền vững, và
 • Khả năng thiết kế được hình thành trong mối quan tâm về các tính chất liên ngành và trong quá trình tự học mạnh mẽ.

- Triển vọng Nghề nghiệp

Sinh viên được dự kiến ​​sẽ là các trưởng nhóm thiết kế kiến trúc, các nhà lãnh đạo kiến trúc với tinh thần kinh doanh, là những người có thể cung cấp các giải pháp sáng tạo hoàn toàn khả thi để trả lời các nhu cầu kiến trúc đô thị hóa hiện tại và tương lai.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được chuẩn bị cho các vị trí trong công việc thiết kế kiến ​​trúc, nội thất và đô thị, thiết kế môi trường; xây dựng, quản lý và phát triển bất động sản; cũng như cho các chương trình học sau đại học về kiến trúc, xây dựng dân dụng và kinh doanh.

- Các điểm đặc biệt

Thế mạnh:

 • Đồ án thiết kế kiến trúc chiếm tỷ lệ 41%, trong khi tỷ lệ này của các trường khác là từ 20% đến 32%.

Điểm khác biệt:

 • Các Đồ án thiết kế kiến trúc có thời gian nghiên cứu từ 8 đến 14 tuần. Sinh viên được hướng dẫn thực hiện công việc theo quy trình thực tế từ năm thứ 2, trong khi các trường khác chỉ áp dụng quy trình này cho Đồ án tốt nghiệp của năm thứ 5.
 • Việc hướng dẫn sinh viên giải quyết các vấn đề kỹ thuật công trình do đội ngũ Ban giảng huấn từ 12 bộ môn chuyên ngành của Khoa Kỹ thuật xây dựng đảm trách.
 • Phòng thí nghiệm Vật lý kiến trúc đảm trách hướng dẫn sinh viên thực nghiệm các vấn đề Nhiệt khí hậu, Thông gió, Quang học, Âm học công trình.

2. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH:  Xem chi tiết

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Từ khóa 2014200820092010201120122013

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, phù hợp xu thế phát triển mới của đất nước, đáp ứng các quy định của nhà nước, cơ quan chủ quản, và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu các bên liên quan trọng yếu, từ đó giữ vững và phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, nhà trường chủ trương cung cấp các chương trình đào tạo (CTĐT) tiên tiến, cập nhật. Do đó, sau khi hoàn thành một chu kỳ đào tạo, nhà trường sẽ tiến hành rà soát, đánh giá CTĐT nhằm cập nhật và đổi mới trên phạm vi toàn trường. Cụ thể, trong những năm gần đây nhà trường đã đổi mới CTĐT vào các năm 2002, 2008, và 2014. Quá trình này có sự tham gia của các bên liên quan trọng yếu như: nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên, và dựa trên các quy định của Luật Giáo dục đại học và các cơ quan chủ quản. Trong lần đổi mới CTĐT vào năm 2014, nhà trường áp dụng mô hình CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate), để xây dựng CTĐT nhằm giúp người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội và các bên liên quan về kiến thức và kỹ năng. Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành, nhà trường cho phép thay đổi và hiệu chỉnh nhỏ nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát sinh mới và cấp thiết.

Tính từ năm 2009 đến nay trường đã có 9 chương trình được công nhận đạt chuẩn AUN-QA; 07 chương trình được công nhận bởi CTI – ENAEE (EUR-ACE); và đặc biệt là 02 chương trình đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn ABET.

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Xem chi tiết

Đối với một chương trình đào tạo (CTĐT), mục tiêu đào tạo (MTĐT) đóng vai trò quan trọng, bởi nó xác định rõ lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể của CTĐT, bối cảnh hoạt động nghề nghiệp; phản ánh sứ mạng của trường/khoa và nhu cầu của các bên liên quan về những trình độ năng lực, phẩm chất … mà người học được trang bị. MTĐT sẽ quyết định cấu trúc chương trình và nội dung giáo dục đại học. Do đó, tại trường ĐH Bách Khoa tất cả CTĐT đều có MTĐT rõ ràng, cụ thể.

Theo đó, MTĐT được xây dựng dựa trên sứ mạng của trường và khoa và phù hợp với sự phát triển của ngành, có thể thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. MTĐT của từng CTĐT được xây dựng mới/cập nhật cùng với việc xây dựng mới/cập nhật CTĐT theo quy định và hướng dẫn của nhà trường. Các MTĐT sau khi được xây dựng, được phản biện bởi các chuyên gia và được đánh giá bởi Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa.

Các MTĐT sau đó được cụ thể hoá thành các chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT, trong đó thể hiện cụ thể những trình độ năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học có thể đạt được vào thời điểm tốt nghiệp. Đối với các CTĐT 2014, các CĐR được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học trong đó CĐR phù hợp với MTĐT, phản ánh sứ mạng của trường, khoa. Trong quá trình xây dựng CĐR, các bên liên quan bao gồm giảng viên, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, và sinh viên được lấy ý kiến thông qua các hình thức khảo sát và/hoặc hội thảo, phỏng vấn sâu. CĐR được xây dựng chi tiết đến cấp độ 3 (cho CTĐT) và cấp độ 4 (cho môn học).

Cấu trúc của tất cả các CTĐT tại trường ĐHBK được xây dựng dựa trên cấu trúc CTĐT khung quy định bởi trường ĐH Bách Khoa. Cấu trúc CTĐT khung bao gồm các khối kiến thức từ kiến thức giáo dục đại cương đến khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Trong đó, khối kiến thức giáo dục đại cương nhằm cung cấp nền tảng lý luận, toán và khoa học tự nhiên, chính trị, xã hội …; còn khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản của ngành đào tạo theo diện rộng và sâu của lĩnh vực đào tạo.