Khoa Quản lý công nghiệp

Khoa Quản lý công nghiệp

KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

 

  • Bộ môn Khoa học quyết định – Hệ thống thông tin
  • Bộ môn Tài chính
  • Bộ môn Tiếp thị - Quản lý
  • Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành
Văn phòng : B10 – 268 Lý Thường Kiệt, Q10, Tp. HCM
Điện thoại : (84.8) 8 650 460 – Ext: 5609
Fax : (84.8) 8 635 058
Website : http://www.sim.hcmut.edu.vn ; www.sim.edu.vn/link/nganh-quan-ly-cong-nghiep
Email : kqlcn@sim.hcmut.edu.vn
Trưởng khoa : PGS.TS Lê Nguyễn Hậu
Email của Trưởng khoa : lnhau@sim.hcmut.edu.vn

I. TỔNG QUAN

Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực đào tạo của các nhà quản lý ở Việt Nam, năm 1993, trường ĐHBK Tp.HCM đã thành lập Khoa Quản lý công nghiệp (tiền thân là Bộ môn Quản lý công nghiệp).

Khoa hiện có các chương trình đào tạo từ cấp bậc đại học đến sau đại học các nhóm ngành Quản lý công nghiệp và Quản lý doanh nghiệp.

Bậc đại học: Quản lý công nghiệp (có hệ Đào tạo văn bằng hai), Quản trị kinh doanh

Bậc cao học: Quản trị kinh doanh

Bậc tiến sỹ: Quản trị kinh doanh

Ngoài ra, Khoa còn có hai chương trình đào tạo hợp tác quốc tế với Maastricht School of Management (MSM, Hà Lan) và institute of international management Consulting (IMC, CHLB Đức) đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh (Executive Master of Business Administration) dành cho các nhà quản lý đương nhiệm. Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với các Giàng viên đến từ các trường danh tiếng trên thế giới.

Trẻ, tận tụy, năng động, ham học hỏi và thích ứng nhanh là đặc điểm chung của đội ngũ 56 giảng viên của Khoa với hầu hết được đào tạo và tu nghiệp ở các trường và viện đại học nước ngoài (Thái Lan, Úc, Pháp, Hoa Kỳ…). 

- Qui định phân ngành chuyên ngành - ngành quản lý công nghiệp

- Các Lĩnh vực nghiên cứu

  • Tiếp thị
  • Tiếp thị và kinh doanh quốc tế
  • Quản lý sản xuất và vận hành
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý SME
  • Lập và phân tích dự án
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA - NHIỆM KỲ 2012 -2017

1. Ban Chủ nhiệm Khoa

Họ tên - Chức vụ Lĩnh vực phụ trách

PGS.TS NGUYỄN LÊ HẬU
Trưởng khoa

Email: lnhau@sim.hcmut.edu.vn

 

TS. TRƯƠNG THỊ LAN ANH
Phó Trưởng khoa

Email: ttlanh@sim.hcmut.edu.vn

 

ThS. TRẦN DUY THANH
Phó Trưởng khoa

Email: tdthanh@sim.hcmut.edu.vn

 

TS. PHẠM QUỐC TRUNG
Phó Trưởng khoa

Email: pqtrung@sim.hcmut.edu.vn

 

2. Trưởng các Bộ môn

Họ tên - Chức vụ Lĩnh vực phụ trách

ThS. TRƯƠNG MINH CHƯƠNG
Trưởng Bộ môn
Email: tmchuong@sim.hcmut.edu.vn

Hệ thống Thông tin Quản lý
TS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Trưởng Bộ môn
Email: ntthang@sim.hcmut.edu.vn
 
Quản lý Sản xuất và Điều hành
TS. DƯƠNG NHƯ HÙNG
Trưởng Bộ môn
Email: dnhung@sim.hcmut.edu.vn
 
Tài chính
ThS. LÊ THỊ THANH XUÂN
Trưởng Bộ môn
Email: lttxuan@sim.hcmut.edu.vn

 
Tiếp thị và Quản lý

3. Trưởng các đơn vị trực thuộc

Họ tên - Chức vụ Lĩnh vực phụ trách
ThS. HUỲNH BẢO TUÂN
Giám đốc
Email: hbtuan@sim.hcmut.edu.vn

 
 Trung Tâm BR&T

4.  Văn phòng Khoa và các Trợ lý Ban chủ nhiệm  Khoa

Họ tên
 
Nhiệm vụ

 
Phụ trách văn phòng Khoa

 
Trợ lý Giáo vụ