Khoa Kỹ Thuật và địa chất dầu khí

Khoa Kỹ Thuật và địa chất dầu khí

KHOA KỸ THUẬT VÀ ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ

 • Bộ môn Địa Môi trường
 • Bộ môn Địa Kỹ thuật
 • Bộ môn Khoa & Khai thác Dầu khí
 • Bộ môn Địa chất Dầu khí
Văn phòng : B8 – 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại : (84.8) 8 654 086 – Ext: 5777
Fax : (84.8) 8 654 086
Website : http://www.geopet.hcmut.edu.vn
Email : geopet@hcmut.edu.vn
Trưởng khoa : PGS. TS. Nguyễn Việt Kỳ
Email của Trưởng khoa : nvky@hcmut.edu.vn

I. TỔNG QUAN

Kể từ khi thành lập vào năm 1978, Khoa Địa chất Dầu khí trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM đã xác định rõ sứ mệnh quan trọng của mình, đó là trang bị không chỉ kiến thức và những kĩ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực địa chất dầu khí mà còn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên thông qua những chương trình đào tạo hướng đến môi trường thực tế và những hoạt động thực tập, kiến tập trong suốt quá trình đào tạo.

Để thực hiện được sứ mệnh quan trọng đó, Khoa đã không ngừng nỗ lực kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của mình. Tính cho đến thời điểm hiện nay, Khoa đã có 4 PGS, 6 TS và 19 ThS trên tổng số 33 giảng viên chính. Ngoài ra, Khoa còn mời nhiều cán bộ thỉnh giảng là các chuyên gia đầu ngành của các công ty dầu khí, công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí, các Liên đoàn Địa chất, các Viện nghiên cứu và Trường đại học khác.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ công tác giảng dạy và nghiên cứu chuyển giao công nghệ, Khoa đã phát triển một hệ thống phòng thí nghiệm với những trang thiết bị hiện đại nhất bao gồm: PTN Địa kỹ thuật, PTN Địa môi trường, Microscopic Lab và GEOPET Simulation Lab.

Các lĩnh vực nghiên cứu :

 • Nghiên cứu Khoa học: Công tác nghiên cứu Khoa học của Khoa thời gian qua được triển khai theo các hướng chính sau đây:
 • Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác thăm dò và khai thác (khoáng sản rắn, nước, dầu khí).
 • Các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản (khoáng sản rắn, nước, dầu khí).
 • Khảo sát địa kỹ thuật, nghiên cứu qui luật biến đổi cấu trúc nền đất yếu và tai biến địa động lực.
 • Nghiên cứu thành phần vật chất, các tính chất cơ lý của đá chứa dầu, tính chất của chất lưu và cấu trúc bồn dầu khí.
 • Mô hình hóa và mô phỏng (công nghệ thăm dò và khai thác dầu khí, ứng dụng GIS trong điều tra và quản lý môi trường).
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác thăm dò và khai thác (khoáng sản rắn, nước, dầu khí).