Khoa Khoa học máy tính&kỹ thuật máy tính

Khoa Khoa học máy tính&kỹ thuật máy tính

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

 • Bộ môn Khoa học máy tính
 • Bộ môn Kỹ thuật Máy tính
 • Bộ môn Hệ thống Thông tin
 • Bộ môn Công nghệ Phần mềm
 • Bộ môn Hệ thống và Mạng Máy tính
Văn phòng : A3 – 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại : (84.8) 8.647.256 - Ext: 5847
Fax : (84.8) 8.645.137
Website : http://www.cse.hcmut.edu.vn
Email : welcome@cse.hcmut.edu.vn
Trưởng khoa : TS Phạm Trần Vũ
Email của Trưởng khoa ptvu@cse.hcmut.edu.vn

I. TỔNG QUAN

Chuyên ngành Máy tính được đào tạo rất sớm tại Trường Đại học Bách Khoa bắt đầu từ năm 1977. Hiện tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính là một khoa đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam và hiện có các chương trình đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu ở các bậc đại học, thạc sĩ, và tiến sĩ.

 

 

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính đào tạo kỹ sư ở bậc đại học đạt chuẩn quốc tế ABET (http://www.abet.org/) trong 2 ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) và Kỹ thuật Máy tính (Computer Engineering). Đây là hai chương trình đầu tiên và duy nhất hiện tại ở Việt Nam đạt chuẩn quốc tế ABET của Hoa Kỳ mà các công ty hàng đầu thế giới như Intel, IBM, Boeing mong muốn. Trong hai ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính có các hướng đào tạo chuyên môn về  Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Bảo mật mạng & dữ liệu, Cấu trúc Máy tính & Thiết kế vi mạch, Mạng máy tính, Tính toán hiệu năng cao & dữ liệu siêu lớn.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính có sứ mệnh bồi dưỡng và đào tạo kỹ sư, chuyên gia và các nhà nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, cung cấp kỹ sư và nhà nghiên cứu chất lượng cao cho cả nước và khu vực phía Nam trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính làm việc cho doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, góp phần phát triển khoa học và giáo dục, công nghiệp và kinh tế Việt Nam. Tỉ lệ sinh viên có việc làm là 100%; trong đó một phần sinh viên nhận học bổng tiếp tục học thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính xem lực lượng giảng viên là nguồn tài sản quan trọng góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo. Hiện tại, phần lớn giảng viên của Khoa có trình độ tiến sỹ tốt nghiệp tại các trường/viện tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc, và các quốc gia phát triển trong khu vực Châu Á.

Hệ thống phòng thí nghiệm được duy trì và thường xuyên nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Phòng thí nghiệm Tính toán nâng cao (ACLab) với kinh phí đầu tư 20 tỉ đồng đã vận hành từ năm 2014. Thư viện của Khoa hiện có trên 2000 đầu sách chuyên về khoa học và kỹ thuật máy tính và 02 phòng đọc dành cho cán bộ và sinh viên.

Chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế là kim chỉ nam của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính!

Chương trình đào tạo chung

- Các lĩnh vực nghiên cứu tập trung:

 • Đồ họa nâng cao và ứng dụng 
 • Những vấn đề nâng cao trong kiểm tra và phân tích phần mềm
 • Hệ thống Thông tin tiên tiến
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Hệ cộng tác và Môi trường nghiên cứu ảo
 • Thống kê Đại số và Thiết kế thí nghiệm
 • Lập trình Ràng buộc và Meta-heuristics
 • Xử lý Song song và Tính toán lưới
 • Hế  thống nhúng và Thiết kế Chip
 • Bảo mật Hệ thống thông tin
 • Ứng dụng Vi xử lý
 • Giao thức và Bảo mật mạng máy tính