DANH SÁCH THÍ SINH MIỄN THI HỆ ĐH BẰNG THỨ 2 CHÍNH QUY NĂM 2016

Ngày: 19/07/2016

Danh sách xếp theo (theo họ và tên của thí sinh)

* Chú ý:
- Thí sinh lưu ý đọc thông báo số 1 tại http://www.aao.hcmut.edu.vn/ >> tuyển sinh 
 >> ĐH CQ Bằng 2, Liên thông CQ >> Thông báo lịch trình >> Thông báo v/v mở ngành tuyển sinh
- Giấy báo miễn thi bản sao sẽ gửi theo bìa thư (địa chỉ thí sinh ghi trong bìa thư)

 Stt Họ lót       Tên   Ngày sinh  Ngành đăng ký
===========================================================
 1 Ng Phạm Trường   An    13/11/1990 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 2 Bùi Đức      Anh    09/07/1987 D520216-KT ĐK & Tự Động Hóa
 3 Đỗ Tuấn      Anh    03/09/1989 D480101-Khoa Học Máy Tính
 4 Dương Văn     Bình   19/07/1991 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 5 Lê Thanh      Cần    20/09/1993 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 6 Nại Thành     Chiến   12/02/1990 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 7 Nguyễn Văn     Chiến   10/05/1990 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 8 Lê Thụy Thuý    Diễm   22/08/1989 D520301-Kỹ Thuật Hóa Học
 9 Đặng Thị Phương  Dung   20/12/1993 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 10 Đỗ Anh       Duy    03/08/1981 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 11 Nguyễn Thanh    Đảng   26/05/1992 D520207-KT Điện tử, Truyền Thông
 12 Gịp Khánh     Đại    22/10/1980 D520216-KT ĐK & Tự Động Hóa
 13 Nguyễn Chí     Đức    21/08/1991 D480101-Khoa Học Máy Tính
 14 Nguyễn Hữu     Đức    29/09/1977 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 15 Phan Minh     Đức    25/05/1984 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 16 Phạm Thị Bích   Hà    16/08/1982 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 17 Trần Anh      Hào    20/06/1991 D420201-Công Nghệ Sinh Học
 18 Nguyễn Xuân    Hải    23/02/1990 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 19 Vũ Thị Ngọc    Hạnh   03/01/1989 D480101-Khoa Học Máy Tính
 20 Trần Trung     Hiếu   03/03/1989 D520120-Kỹ Thuật Hàng Không
 21 Đỗ Công      Hoan   17/10/1991 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 22 Nguyễn Hà Bảo   Hoàng   02/08/1992 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 23 Đinh Hoàng     Hóa    24/08/1991 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 24 Nguyễn Phi     Hồng   28/10/1983 D520216-KT ĐK & Tự Động Hóa
 25 Đỗ Minh      Huân   18/04/1987 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 26 Hà Hán       Huy    17/11/1993 D480101-Khoa Học Máy Tính
 27 Nguyễn Khắc    Huy    22/10/1992 D520216-KT ĐK & Tự Động Hóa
 28 Lê Nguyễn An    Khang   24/02/1988 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 29 Lê Trần Anh    Khoa   03/11/1987 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 30 Nguyễn Anh     Khoa   07/04/1991 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 31 Trần Đăng     Khoa   10/09/1991 D480101-Khoa Học Máy Tính
 32 Huỳnh Tấn     Khương  06/05/1986 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 33 Huỳnh Hoàng    Linh   26/12/1985 D520216-KT ĐK & Tự Động Hóa
 34 Võ Hồng      Lĩnh   15/02/1992 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 35 Hồ Ngọc Thăng   Long   25/12/1912 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 36 Phạm Văn      Lộc    29/09/1988 D520207-KT Điện tử, Truyền Thông
 37 Nguyễn Thành    Lợi    14/01/1988 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 38 Nguyễn Văn     Mạnh   18/04/1992 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 39 Đinh Đức      Minh   17/07/1975 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 40 Trần Hoài     Mơ    12/10/1992 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 41 Dương Thành    Nam    11/09/1991 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 42 Hồ Ngọc      Nam    21/02/1983 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 43 Phạm Thị Ngọc   Nguyên  05/06/1989 D480101-Khoa Học Máy Tính
 44 Nguyễn Hồng    Nhật   24/11/1992 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 45 Nguyễn Thị Hồng  Nhung   17/01/1989 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 46 Huỳnh Công     Nhựt   25/02/1993 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 47 Huỳnh Phạm Thanh  Phong   21/03/1992 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 48 Bùi Việt      Phương  05/09/1987 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 49 Lê Vĩnh      Phú    28/02/1992 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 50 Nguyễn Minh    Phúc   27/08/1993 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 51 Võ Hồng      Phúc   12/07/1993 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 52 Lý Nhật      Quang   23/11/1993 D520216-KT ĐK & Tự Động Hóa
 53 Khâu Đình     Qui    31/03/1987 D540201-Kỹ Thuật Dệt
 54 Nguyễn Tất     Quyền   17/03/1993 D520114-Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
 55 Phan Thanh     Sĩ    03/12/1981 D520103-Kỹ Thuật Cơ Khí
 56 Thái Đỗ Anh    Sơn    08/07/1991 D480101-Khoa Học Máy Tính
 57 Nguyễn Ngọc    Tâm    16/11/1983 D520320-Kỹ Thuật Môi Trường
 58 Nguyễn Ngọc    Tâm    20/10/1992 D480101-Khoa Học Máy Tính
 59 Bùi Trường Anh   Tân    08/04/1988 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 60 Nguyễn Duy     Thanh   19/02/1990 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 61 Nguyễn Minh    Thanh   24/02/1987 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 62 Võ Khắc      Thiện   05/08/1993 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 63 Nguyễn Trung    Thịnh   20/12/1983 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 64 Quách Đăng     Thuận   19/09/1992 D540101-Công Nghệ Thực Phẩm
 65 Nguyễn Nhật    Thư    09/10/1993 D520114-Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
 66 Lê Nguyễn Hoàng  Thương  15/10/1977 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 67 Nguyễn Ngọc Đăng  Thức   17/10/1991 D520216-KT ĐK & Tự Động Hóa
 68 Vũ Mạnh      Tiến   16/03/1988 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 69 Nguyễn Minh    Tín    01/01/1985 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 70 Lê Văn       Trang   23/09/1987 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 71 Phan Ngọc Bảo   Trâm   27/07/1989 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 72 Hồ Duy       Trinh   20/02/1989 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 73 Đinh Văn      Trình   10/08/1984 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 74 Ng Hoàng Minh   Trí    13/06/1990 D520216-KT ĐK & Tự Động Hóa
 75 Nguyễn Văn     Trí    11/04/1982 D520201-Kỹ Thuật Điện, Điện Tử
 76 Phan Minh     Trí    01/09/1992 D480101-Khoa Học Máy Tính
 77 Trần Thiện     Trí    30/10/1993 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 78 Nguyễn Đức     Trọng   17/09/1993 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 79 Đoàn Ngọc     Trung   10/06/1990 D520201-Kỹ Thuật Điện, Điện Tử
 80 Hồ Tiến      Trung   11/01/1989 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 81 Nguyễn Việt    Trung   10/02/1988 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 82 Phù Nhật      Truyền  18/07/1989 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 83 Huỳnh Quốc     Tuấn   28/04/1981 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 84 Nguyễn Quốc    Tuấn   02/01/1992 D520216-KT ĐK & Tự Động Hóa
 85 Nguyễn Văn     Tuấn   24/02/1991 D520216-KT ĐK & Tự Động Hóa
 86 Trương Thanh Trần Tuấn   04/01/1982 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 87 Ngô Đình      Tùng   20/09/1989 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 88 Nguyễn Thanh    Tú    24/04/1982 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 89 Thái Quang     Vinh   29/05/1978 D580201-KT Công Trình Xây Dựng
 90 Cao Chánh     Vũ    17/11/1992 D850101-QL & CN Môi Trường
 91 Lê Nguyên     Vũ    23/06/1979 D580201-KT Công Trình Xây Dựng