LỊCH HỌC LỚP ÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY 2017

Ngày: 10/07/2017

THÔNG BÁO

TRUNG TÂM KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC

HỆ KHÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017

TRUNG TÂM MỞ CÁC LỚP BUỔI TỐI.

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN (Khai giảng 04/9/2017, Kết thúc ngày 10/11/2017) 

LỚP

GIỜ HỌC

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

TC – 1

18h00 – 20h15

TOÁN

HÓA

HÓA

TOÁN

HỌC PHÍ: 2.500.000/3 môn/10 tuần 

GHI CHÚ F Đăng ký rồi không giải quyết rút học phí.

                        F Khi đăng ký nộp một ảnh 3 x 4

                        F Không giải quyết mất biên lai thu tiền và thẻ học viên. 

                        F Địa điểm học tại trường ĐHBK do giáo viên trường ĐHBK đảm nhiệm.

                        F Nhận hồ sơ tuyển sinh tại Phòng 201 Nhà A4 (P. Đào tạo Thường xuyên).