THÔNG BÁO SỐ 1

Ngày: 14/11/2017

THÔNG BÁO CÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC  ĐỢT 2 NĂM 2017

1. Danh sách các ngành tuyển sinh:

Stt

 

 

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

Học tại trường Đại học Bách Khoa

1

52520114

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

Cơ Điện tử

2

52520103

Kỹ thuật Cơ khí

Kỹ thuật Chế tạo

3

52520207

Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

KT Điện tử, Viễn thông

4

52520201

Kỹ thuật Điện, Điện tử

Kỹ thuật Điện

5

52520216

Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

KT Điều khiển và Tự động hóa

6

52580201

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

7

52580205

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Cầu đường

8

52510205

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

9

52520115

Kỹ thuật Nhiệt

Kỹ thuật Nhiệt lạnh

9

52480201

Công nghệ Thông tin

Công nghệ Thông tin

Học tại cơ sở liên kết trường Cao đẳng Điện Lực

10

 

52520201

Kỹ thuật Điện, Điện tử

Kỹ thuật Điện

Học tại cơ sở liên kết trường Cao đẳng Xây dựng Số 2

11

52580201

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

 

2. Danh sách các ngành học chung lớp chính quy ban ngày, không mở lớp riêng buổi tối (do không đủ số lượng)

Stt

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

1

52580202

Kỹ thuật Công trình thủy

Thủy lợi – Thủy điện

2

52580211

Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng

Cấp thoát Nước

3

52520503

Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

Trắc địa – Bản đồ

4

52520301

Kỹ thuật Hóa học

Kỹ thuật Hóa học

5

52510101

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm

6

52420201

Công nghệ Sinh học

Công nghệ Sinh học

7

52520309

Kỹ thuật Vật liệu

Kỹ thuật Vật liệu Polyme; Kỹ thuật Vật liệu Silicat; Kỹ thuật Vật liệu Kim loại

8

52510105

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

Vật liệu Xây dựng

9

52540204

Công nghệ May

May – Thời trang

10

52540201

Kỹ thuật Dệt

Công nghệ In nhuộm, công nghệ Sợi dệt

11

52520320

Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật Môi trường

Thí sinh đã đăng ký các ngành không tuyển sinh hoặc không mở lớp tại cơ sở liên kết lựa chọn một trong các cách sau:

- Chuyển sang các ngành có tuyển sinh.

- Chuyển địa điểm học.

- Rút lại hồ sơ và lệ phí.

Liên hệ tại Phòng Đào Tạo (A4-201) trước ngày 27/11/2017 (giờ hành chánh).

Không giải quyết các trường hợp chuyển ngành, rút hồ sơ sau ngày 27/11/2017.