Quy trình tuyển sinh VLVH năm 2018

Ngày: 12/03/2018

 

1. Đăng ký thông tin xét tuyển

- Thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến tại Cổng tuyển sinh

- In ra Phiếu đăng kýLý lịch

- Nhận Mã đăng ký dự tuyển (góc phải phía trên Phiếu đăng ký và Lý lịch)

2. Nộp lệ phí xét tuyển

- Thí sinh sử dụng Mã đăng ký dự tuyển khi nộp lệ phí xét tuyển (200.000 đ): Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM, Phòng 201A4 hoặc tại các đơn vị liên kết đào tạo với trường Đại học Bách Khoa.

- Nhận Mã giao dịch sau khi thanh toán thành công

3. Xác nhận hoàn thành đăng ký xét tuyển

- Thí sinh đăng nhập vào Cổng tuyển sinh (dùng Mã đăng ký dự tuyển để đăng nhập)

- Thí sinh xác nhận hoàn thành việc đăng ký xét tuyển (dùng Mã giao dịch để xác nhận)

4. Xem kết quả trúng tuyển

- Hồ sơ đã hoàn thành đăng ký trực tuyến (Đăng ký, nộp lệ phí, xác nhận) được xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển sau một tuần.

- Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển, nhận Mã nhập học và ngày nhập học tại Cổng tuyển sinh (dùng Mã đăng ký dự tuyển để đăng nhập)

5. Nộp học phí tạm thu cho học kỳ đầu và tiền nhập học, xét miễn môn học

- Thí sinh đã trúng tuyển (trừ diện sinh viên chính quy chuyển qua) nộp học phí tạm thu cho học kỳ đầu và tiền nhập học, xét miễn môn học (5.000.000 đ): Đến bất kỳ Phòng giao dịch/Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông (OCB) trên toàn quốc, cung cấp Mã nhập học cho nhân viên OCB và thanh toán học phí (được miễn phí giao dịch). Lưu ý giữ lại Phiếu thu do ngân hàng OCB cấp và đem theo khi nhập học.

- Số tiền cần thanh toán bao gồm học phí tạm thu cho học kỳ đầu và tiền nhập học, xét miễn môn học (nếu có). Phần học phí học kỳ 1 còn lại sẽ được thanh toán trong thời gian học.

6. Nộp hồ sơ nhập học

- Hồ sơ nhập học bao gồm:

STT

Hồ sơ

Diện xét tuyển

Xét tuyển theo học bạ

Đã tốt nghiệp ĐH/CĐ

Chuyển từ hệ chính quy ĐHBK

1

Phiếu đăng ký xét tuyển và Lý lịch (in ra từ máy tính sau khi đăng ký trực tuyến)

x

x

x

2

Giấy khai sinh (bản sao)

x

x

 x

3

2 ảnh 3x4

x

x

x

4

Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)

x

x

5

Học bạ THPT (bản sao)

x

 

 

6

Bằng tốt nghiệp ĐH/CĐ (bản sao)

 

x

 

7

Bảng điểm ĐH/CĐ (bản sao)

 

x

x

8

Phiếu thu của ngân hàng OCB

x

x

 

- Thí sinh đem đầy đủ hồ sơ nhập học đến là thủ tục nhập học tại Phòng Đào tạo trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM, Phòng 201A4 hoặc tại các đơn vị liên kết đào tạo có mở lớp.

- Nhận lại Biên nhận hồ sơ, Chương trình học, Thời khóa biểu