Thông báo số 1

Ngày: 21/04/2017

THÔNG BÁO

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC
ĐỢT 1/2017

1. Danh sách các ngành được tuyển sinh:

Stt

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

Tại trường Đại học Bách Khoa

1

 

52520114

 

Kỹ thuật cơ - điện tử

Cơ điện tử

2

52520103

 

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật chế tạo

3

52520207

 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

KT điện tử, viễn thông

4

52520201

Kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật điện

5

52520216

 

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

KT điều khiển và tự động hóa

6

52580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

Xây dựng DD & CN

7

52580205

 

KT xây dựng công trình giao thông

Cầu đường

8

52510205

 

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

9

52480201

 

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

2. Danh sách các ngành không tuyển sinh (do không đủ số lượng)

Stt

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

1

52580202

Kỹ thuật công trình thủy

Thủy lợi – Thủy điện

2

52520503

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

Trắc địa – Bản đồ

3

52520301

Kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật hóa học

4

52510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng

5

52850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

6

52540201

Kỹ thuật dệt

Công nghệ in nhuộm, công nghệ sợi dệt

7

52520320

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

8

52510601

Quản lý công nghiệp

Quản lý công nghiệp

9

52420201

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

10

52520115

 

Kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật nhiệt lạnh

Thí sinh đã đăng ký các ngành không tuyển sinh lựa chọn một trong các cách sau:

- Chuyển sang các ngành có tuyển sinh.

- Chuyển hồ sơ sang đợt 2 năm 2017.

- Rút lại hồ sơ và lệ phí.

Liên hệ tại Phòng Đào Tạo (P. 201-A4) trước ngày 28/04/2017 (giờ hành chánh).

Không giải quyết các trường hợp chuyển ngành, rút hồ sơ sau ngày 02/05/2017.