THÔNG TIN NHẬP HỌC 2018

Ngày: 25/01/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM (MÃ TRƯỜNG: QSB)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2018

TRANG THÔNG TIN NHẬP HỌC 

--*--

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học để được gọi nhập học:

- Thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG bản chính (hoặc Giấy chứng nhận đạt giải bản chính nếu được miễn thi THPT QG) hạn chót ... ngày ../07/2018

- Thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển theo điểm thi THPT QG: nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG bản chính hạn chót ... ngày ../08/2018

Sau thời hạn trên, các thí sinh không xác nhận nhập học sẽ không được nhập học.

 

1. Nhập học: Từ ../.. - ../.. (trừ ngày Chủ Nhật); Mỗi thí sinh có thông tin nhập học riêng, thí sinh vui lòng đăng nhập mybk.hcmut.edu.vn/tuyensinh để xem nội dung chi tiết.

2. Hướng dẫn nhập học

3. Hỏi đáp về nhập học