Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 28/07/2016

Quy Trình Miễn Môn Học hệ VLVH và ĐH Bằng 2 CQ

Các  SV diện miễn thi đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng sau khi hoàn thành thủ tục nhập học Trường đã xét miễn sẵn một số môn học (xem web aao >> Mybk >> Xem điểm (VLVH)) hoặc gởi qua e-mail do Trường cấp. Nếu SV cần bổ sung miễn môn học cần làm theo thứ tự sau:

1. Dowload biểu mẫu miễn môn bổ sung (web aao >> Biểu mẫu >> Đơn miễn môn học)

2. Nộp 1 bảng điểm bằng 1 (cao đẳng hoặc đại học) có sao y, có điểm môn học miễn bổ sung.

3. Nộp đề cương môn học (nếu yêu cầu bổ sung)

4. Nộp đơn tại Tổ ĐTTX p.201 nhà A4. Nhận lại biên nhận hẹn trả đơn.

Thời gian nộp đơn: 15 ngày tính từ ngày nhập học

Xem kết quả miễn môn

Trả lời sau tuần thứ 11 học kỳ (căn cứ vào biểu đồ học tập)

Xem tại trang web www.aao.hcmut.edu.vn >> MyBK (các dịch vụ) >> xem điểm (VLVH)

hoặc qua email mssv@hcmut.edu.vn (đối SV mới nhập học)

 

Tuy nhiên cần lưu ý:

- Các SV đọc kỹ quyết định miễn môn tạm thời (web aao >> Quy chế - Quy Định >> Quyết định miễn môn VLVH):

- SV tốt nghiệp cao đẳng không miễn môn Vật lý 2, Giải tích 2.

- Số môn học được miễn không quá 50% chương trình giảng dạy (không áp dụng cho SV đã tốt nghiệp Trường ĐH Bách Khoa, TP.HCM)

- Chỉ miễn môn học cho các SV đã tốt nghiệp ĐH/CĐ có bảng điểm kèm theo bằng

 

Các trường hợp không xét miễn thêm:

Trường ĐH Bách Khoa đã so sánh CTGD các Trường CĐ liên kết (danh sách xem ở dưới) và đã cố định danh mục các môn miễn do đó sẽ không miễn thêm các môn ngoài danh mục này.

+ Tốt nghiệp CĐ Bảo dưỡng công nghiệp trường ĐH Bách Khoa học tiếp chương trình đại học ngành Chế tạo máy

+ Tốt nghiệp các trường CĐ Cao Thắng (Chế tạo máy; Cơ điện tử; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển tự động; Kỹ thuật truyền thông; Công nghệ thông tin)vào học tiếp ĐH Bách Khoa ngành tương ứng

+ Cao đẳng Giao thông vận tải 3 (Xây dựng dân dụng & CN; Cầu đường)

+ Cao Đẳng Xây dựng số 2 (Xây dựng dân dụng & CN; Cầu đường; Vật liệu xây dựng)

+ Cao đẳng Lý tự trọng