Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 28/03/2016

QUY TRÌNH NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

    -       Vào myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký nộp bằng tốt nghiệp THPT

    -       In biên nhận

    -       Nộp biên nhận và bản sao bằng THPT cho lớp trưởng để chuyển đến Phòng Đào tạo.

    -       Kiểm tra tình trạng tại myBK >> Đăng ký nộp bằng tốt nghiệp THPT

        Lưu ý

     Các SV phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT (nếu khi nhập học chỉ nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời) vào đầu học kỳ 1 năm thứ 2. Nếu không nộp sẽ không được đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp.

     Các trường hợp trễ hạn, SV nộp biên nhận và bản sao bằng THPT trực tiếp tại Phòng Đào tạo (Cơ sở 1).

     Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ