Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 22/05/2019

THANH TOÁN HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN TIỀN KHÁC

-   Nộp tiền vào tài khoản cá nhân sinh viên tại ngân hàng OCB.

-  Truy cập myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> BKPay, đăng nhập tên username là mã số sinh viên và password là mật khẩu của email sinh viên.

-   Đánh dấu chọn các khoản cần thanh toán

-   Bấm Thanh toán, trang web tự động chuyển đến trang OCB online

-   Đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu do ngân hàng OCB cung cấp

-   Tiến hành thanh toán theo quy trình của OCB online (thông tin xác thực OTP sẽ được gửi qua ĐTDĐ đã đăng ký).

-   Đăng xuất OCB online

-   Kiểm tra việc thanh toán trên BKPay (cần refresh lại trang BKPay hoặc đăng xuất và đăng nhập lại)

-   Đăng xuất BKPay

Lưu ý:

- Học phí chính quy: SV thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán thì sẽ bị trừ điểm rèn luyện (trừ 5 điểm/lần vi phạm). Các SV vẫn chưa hoàn tất học phí sau hạn cuối cùng trong học kỳ thì sẽ bị tạm dừng học, hủy kết quả đăng ký môn học/TKB chính thức và kết quả học tập (nếu có) của học kỳ.

- Học phí dự thính, dự thính chuyển hệ: SV phải thanh toán đúng hạn theo thông báo đăng ký môn học. Sau thời hạn này, SV vẫn tiếp tục có thể thanh toán nhưng sẽ bị ghi nhận là thanh toán trễ hạn và không được đăng ký môn học. Xem thêm Quy trình Khắc phục tình trạng không đủ điều kiện đăng ký môn học/xếp TKB.

- Hệ thống BKPay sẽ tạm ngưng hoạt động vào ngày cuối cùng của tháng để bảo trì.

Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ