Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 04/08/2015

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO NGÀNH/NHÓM NGÀNH - TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 18/8

QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CÁC TRƯỜNG CẦN CÔNG BỐ 3 NGÀY  MỘT LẦN
TRONG THỜI GIAN CỦA MỖI ĐỢT XÉT TUYỂN

(Kèm theo công văn số: 2015/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Cập nhật đến ngày  18 tháng   08 năm 2015)

 

Thí sinh đăng nhập vào phần mềm đăng ký xét tuyển trực tuyến (tại đây) để xem tình trạng hồ sơ và các cập nhật tình trạng xét tuyển của mình mới nhất.

Lưu ý:

(1) Trong các danh sách sau đây, có rất nhiều thí sinh có tên trong nhiều danh sách của nhiều ngành/nhóm ngành, do một thí sinh đăng ký tối đa 4 nguyện vọng.

(2) Các thí sinh chỉ nên tham khảo danh sách này để kiểm tra các thông tin đã đăng ký có chính xác hay không (Họ tên, Số báo danh, Các nguyện vọng đã đăng ký và thứ tự các nguyện vọng, Tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển, Điểm ưu tiên)

(3) Các thí sinh không căn cứ vào danh sách này để suy ra tình trạng trúng tuyển hay không trúng tuyển, vì một thí sinh có tên trong nhiều danh sách do đăng ký nhiều nguyện vọng. Nguyên tắc xét tuyển: Xét toàn bộ các nguyện vọng cùng lúc, nếu một thí sinh trúng tuyển vào nhiều hơn một nguyện vọng, nguyện vọng nào có ưu tiên cao hơn sẽ được giữ lại (trúng tuyển), các nguyện vọng còn lại sẽ bị loại bỏ.

Thí sinh xem các thống kê xét tuyển theo các ngành/nhóm ngành tại đây Điểm chuẩn tạm thời tại đây >>Tra cứu thí sinh trúng tuyển tạm thời tại đây >>.

Các thí sinh có thể căn cứ vào các thống kê để cân nhắc việc nộp hồ sơ:
- Số lượng thí sinh đã tạm dự kiến gọi nhập học / Số lượng thí sinh dự kiến gọi nhập học
- Điểm của mình / Điểm thấp nhất hiện tại.


Xem danh sách thí sinh tại đây.