Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 24/10/2017

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NGƯỜI THÂN

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NGƯỜI THÂN

Bước 1:

+ Sinh viên đăng nhập vào trang :  myBK->>Thông tin sinh viên

+ Vào chức năng đăng ký tài khoản cho người thân

+ Nhập thông tin tài khoản cho người thân sinh viên

 

+ Nhấn nút xác nhận và nhận thông báo kiểm tra hộp thư email, làm theo hướng dẫn trong nội dung email. Đồng thời nội dung này cũng gửi 1 bản vào mục “Thông báo, cảnh báo” của sinh viên trên trang stinfo.

Bước 2: (sinh viên K2017 thực hiện từ Bước 2)

+ Vào link trong nội dung email để kích hoạt tài khoản lần đầu, riêng sinh viên K2017 đã đăng ký thông tin cho người thân khi làm hồ sơ nhập học thì vào link

+ Kiểm tra nội dung email gửi và truy cập đường link tạo mật khẩu cho tài khoản mới/ thay đổi:

“Thư kích hoạt tài khoản


Email này được gửi từ 
Cổng thông tin sinh viên, khi phụ huynh/ người thân của sinh viên đăng nhập lần đầu hoặc quên mật khẩu. 
Vui lòng click vào link sau để thực hiện tiếp các thao tác: 
Link 
Sau khi tạo mật khẩu thành công, vui lòng vào trang thông tin sinh viên dành cho người thân : 
http://www.aao.hcmut.edu.vn/stinfo/relative 
================================ 
Phòng đào tạo
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Phòng 
101A1, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp Hồ Chí Minh

Email:
 pdt@hcmut.edu.vn
Website: 
http://www.aao.hcmtu.edu.vn

Bước 3: Truy cập vào trang thông tin dành cho người thân, vào link