Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 26/12/2016

HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN (HỆ ĐH BẰNG 2)

- SV nhận giấy báo nhập học bản chính và mẫu đăng ký tài khoản ngân hàng OCB (nếu chưa nhận qua bưu điện khuyến khích SV kê khai biểu mẫu trước tại nhà)… tại bàn phát hồ sơ

- SV đóng học phí - nếu chưa đóng.

- SV kiểm tra và sắp xếp đủ các giấy tờ cần thiết theo đúng thứ tự quy định tại Mục 1.

- Chụp hình (cầm theo giấy báo nhập học bảng chính)

- SV nộp hồ sơ

- Nhận lại: Biên nhận nộp hồ sơ, phiếu miễn môn (nếu có)

* Các lưu ý sau khi hoàn tất thủ tục nhập học:

- Dự kiến ngày 21/08/2016 SV tham dự sinh hoạt đầu khóa (SV phải mang theo Giấy hoàn thành thủ tục nhập học).

     - Từ 15/08/2016: Bắt đầu học kỳ, học tại ĐHBK-Cơ sở Lý Thường Kiệt (xem thời khóa biểu trên trang web mybk.hcmut.edu.vn.>>xem thời khóa biểu SV).