CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (HỌC VỤ)

Ngày: 02/03/2015

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ) – PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHBK

 • 1. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK?
 • 2. Tôi có lý do phải vắng thi?
 • 3. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ?
 • 4. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học?
 • 5. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất?
 • 6. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ?
 • 7. Tổ chức thi cuối kỳ?
 • 8. Cách tính điểm thành phần và điểm tổng kết môn học?
 • 9. Nếu thi không đạt (< 5,0) thì phải làm gì?
 • 10. Tôi có được học lại cho dù môn học đã đạt?
 • 11. Điểm của các môn học của HK dự thính được tính như thế nào?
 • 12. Tôi muốn khiếu nại về điểm?
 • 13. Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp?
 • 14. Trường hợp còn nợ các môn đại cương, Anh văn sau năm 2?
 • 15. Làm lại thẻ sinh viên?
 • 16. Liên hệ PĐT?