PDT - BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN (CQ)

Ngày: 18/06/2014

DANH MỤC BIỂU MẨU DÀNH CHO SINH VIÊN

(Sinh viên sử dụng khi liên hệ Phòng Đào Tạo)


Stt

Tên biểu mẫu

Download

I

Biểu mẫu tốt nghiệp

1

Đơn cấp bằng tốt nghiệp

Online

2

Lý lịch cho sinh viên tốt nghiệp

Online

II

Biểu mẫu khác

 

1

Phiếu đăng ký phúc tra 

 

2

Phiếu đăng ký  thi vét

 

3

Phiếu đăng ký Rút môn học

 

4

Phiếu đăng ký  làm lại thẻ Sinh viên

 

5

Phiếu đề nghị được thôi học

 

6

Phiếu đề nghị được  tạm dừng học

 

7

Phiếu đăng ký  thu nhận lại

 

8

Phiếu đăng ký hoãn thi / vắng thi có phép (cuối kỳ)

9

Phiếu đăng ký thi để thay thế điểm I 

10

Phiếu đăng ký  dự thi kiểm tra bổ sung

11

Phiếu đăng ký  miễn học GDQP - GDTC

12

Phiếu đăng ký  kiểm tra điểm nhập

13

Đơn trình bày lý do trễ hạn học phí

14

Phiếu Đề Nghị Được Bảo Lưu Kết Quả Tuyển Sinh

15

Đề nghị mở môn học (ngoại lệ)

16 Phiếu đăng ký  miễn môn bổ sung
17
Phiếu đăng ký xét tuyển CT đào tạo KS CLC PFIVE (VIỆT - PHÁP)

18 Phiếu hủy môn học (áp dụng khi vượt số Tín chỉ tối đa) đăng ký cùng môn TTTN