PDT - BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

Ngày: 14/01/2020

DANH MỤC BIỂU MẨU DÀNH CHO SINH VIÊN

(Sinh viên sử dụng khi liên hệ Phòng Đào Tạo)


Stt

Tên biểu mẫu

Download

I

Biểu mẫu tốt nghiệp

1

Đơn cấp bằng tốt nghiệp

Online

2

Lý lịch cho sinh viên tốt nghiệp

Online

II

Biểu mẫu khác

 

1

Phiếu đăng ký phúc tra 

 

2

Phiếu đăng ký thi vét

 

3

Phiếu đăng ký Rút môn học

 

4

Phiếu đăng ký làm lại thẻ Sinh viên

 

5

Phiếu đề nghị được thôi học

 

6

Phiếu đề nghị được tạm dừng học

 

7

Phiếu đăng ký thu nhận lại

 

8

Phiếu đăng ký hoãn thi / vắng thi có phép (cuối kỳ)

9

Phiếu đăng ký thi để thay thế điểm VP (hoặc HT)

10

Phiếu đăng ký dự thi kiểm tra bổ sung

11

Phiếu đăng ký miễn học GDQP - GDTC

12

Đơn trình bày lý do trễ hạn học phí

13

Phiếu Đề Nghị Được Bảo Lưu Kết Quả Tuyển Sinh

14

Đề nghị mở môn học (ngoại lệ)

15 Phiếu đăng ký miễn môn bổ sung

16

Phiếu đăng ký xét tuyển CT đào tạo KS CLC PFIVE (VIỆT - PHÁP)