QUY ĐỊNH PHÂN NGÀNH

Ngày: 26/10/2017

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN NGÀNH

Quy định về phân ngành áp dụng từ đợt phân ngành học kỳ 2/2017-2018 (bắt đầu học phân ngành từ học kỳ 1/2018-2019):

-   Khoa thông báo lịch phân ngành cho sinh viên (Sinh viên theo dõi thông báo của Khoa)

-   Sinh viên đăng ký các nguyện vọng phân ngành (thuộc nhóm ngành đã trúng tuyển).

-   Khoa phân ngành cho sinh viên theo nguyện vọng. Sinh viên phải đủ số tín chỉ tích lũy theo quy định. Nếu số nguyện vọng đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu thì xét theo điểm trung bình tích lũy (TBTL) tính tại thời điểm phân ngành:

STT

HK thực hiện
phân ngành

Điểm xét
phân ngành

HK bắt đầu học theo
phân ngành

Khoa

1

Kết thúc HK 2

Điểm TBTL
tính đến hết HK2

HK 3

Cơ khí; Hóa; Vật liệu; Địa chất-Dầu khí; Xây dựng; Môi trường-Tài nguyên; Máy tính; Giao thông

2

Trong HK 4

Điểm TBTL
tính đến hết HK3

HK 5

Điện-Điện tử; Quản lý Công nghiệp

 

(Khoa KH Ứng dụng không có phân ngành do 2 ngành thuộc Khoa tuyển sinh riêng)