ĐĂNG KÝ NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Ngày: 03/03/2020

Các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ được chấp nhận

Văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC, TOEFL ITP, BULLATS, TOEFL iBT, IELTS, KET, PET, FCE, CAE, VNU-EPT, bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh

Văn bằng, chứng chỉ tiếng Pháp: DELF, Tú tài Pháp

Quy định về chuẩn tiếng Anh

SV phải đạt các chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học để được đăng ký môn học của năm học kế tiếp, chuẩn tiếng Anh nhận Luận văn tốt nghiệp (hoặc Tiểu luận tốt nghiệp đối với cao đẳng) và chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp.

Chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học

Chuẩn tiếng Anh nhận Luận văn tốt nghiệp và Tốt nghiệp

Thời hạn đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ (CCNN)

Sinh viên nên đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ ngay khi có kết quả, có thể nộp nhiều lần (nhiều chứng chỉ ngoại ngữ, cùng loại hay khác loại) và được tính từ kết quả cao nhất.

Chứng chỉ ngoại ngữ phải còn hiệu lực ít nhất 1 tháng tại thời điểm nộp, không cầnphải còn hiệu lực tại thời điểm xét (xét chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học, xét chuyển điểm, xét nhận Luận văn tốt nghiệp, xét tốt nghiệp). Ví dụ nếu đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu xét tốt nghiệp thì không cần nộp lại khi xét tốt nghiệp (dù cho chứng chỉ đã nộp hết hiệu lực khi tốt nghiệp).

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ bất cứ lúc nào trong thời gian học, nhưng cần lưu ý đến thời hạn xét chuyển điểm các môn ngoại ngữ, thời hạn xét chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học để đăng ký môn học và không bị xếp lớp Anh văn bắt buộc, thời hạn đăng ký Luận văn tốt nghiệp và thời hạn đăng ký tốt nghiệp. Riêng chứng chỉ tiếng Pháp cần chú ý thêm thời hạn thẩm tra chứng chỉ.

Lịch học vụ (đăng ký môn học, đăng ký dự kiểm tra tiếng Anh định kỳ, nộp chứng chỉ ngoại ngữ, đăng ký chuyển điểm, đăng ký tốt nghiệp)

- Đăng ký nộp CCNN để xét nhận Luận văn tốt nghiệp, chuyển điểm cho các môn ngoại ngữ, xét chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học và để không bị xếp lớp Anh văn bắt buộc: phải đăng ký nộp CCNN trước ngày bắt đầu Đợt đăng ký môn học từ 2 ngày đến 2 tuần tùy theo lịch quy định trong Lịch học vụ cuả từng học kỳ, không cần chờ kết quả thẩm tra CCNN.

- Đăng ký nộp CCNN để xét tốt nghiệp: phải đăng ký nộp CCNN trước ngày đăng ký và nộp hồ sơ tốt nghiệp ít nhất 2 tuần (Xem chi tiết tại Lịch học vụ), chỉ được đăng ký tốt nghiệp sau khi CCNN được thẩm tra.

Sinh viên đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ được đăng ký chuyển điểm cho các môn ngoại ngữ.

Bảng quy đổi tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ và cách tính chuyển điểm

Cách đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ

Tất cả các CCNN đều được thẩm tra, các trường hợp đăng ký nộp sai thông tin CCNN sẽ bị kỷ luật với mức cao nhất là buộc thôi học và bị hủy các kết quả. Ngoài ra còn phải chịu hình thức kỷ luật cấm thi từ đơn vị cấp chứng chỉ.

Cách đăng ký nộp chứng chỉ TOEIC, TOEFL ITP, VNU-EPT, DEFL, Bằng tú tài Pháp

Bước 1: Truy cập myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ/ Chuyển điểm và điền thông tin về CCNN đã đạt và kèm theo file chụp hoặc scan CCNN (không cần nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo). Các trường hợp đăng ký sai thông tin CCNN sẽ bị kỷ luật.

Bước 2: Theo dõi kết quả thẩm tra (thời gian thẩm tra tùy thuộc vào nơi cấp CCNN, thông thường từ 2 – 4 tuần)

Riêng Bằng Tú tài Pháp và DEFL: chỉ có 4 đợt thẩm tra trong 1 năm do trường Đại học Sư phạm Tp.HCM quy định. Do đó, sinh viên phải đăng ký nộp trước các đợt thẩm tra để được thẩm tra đúng hạn. Nếu đăng ký nộp sau đợt thẩm tra thì phải đợi thẩm tra trong đợt kế.

Trong năm 2019 : Đợt 1: ngày 07/01/2019Đợt 2: 01/07/2019. Đợt 3: ngày 25/07/2019.


Cách đăng ký nộp các CCNN khác (TOEFL iBT, IELTS, KET, PET, FCE, CAE, BULLATS)

Bước 1: Truy cập myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ/ Chuyển điểm và điền thông tin về CCNN đã đạt. Các trường hợp đăng ký sai thông tin CCNN sẽ bị kỷ luật.

Bước 2: Thực hiện tùy theo loại CCNN như sau

TOEFL iBT: Sinh viên liên hệ trung tâm khảo thí IIG Việt Nam và đề nghị gửi một bản sao CCNN về Phòng Đào tạo trường ĐH Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp.HCM; hoặc SV mang hai bản sao CCNN đến Trung tâm ngoại ngữ trường Đại học Bách Khoa để được xác nhận và nộp tại Phòng Đào tạo.

IELTS: Sinh viên liên hệ Hội đồng Anh hoặc IDP và đề nghị gửi một bản sao CCNN về: Phòng Đào tạo (Người nhận: Trần Thị Hồng Nga) - trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, Tp.HCM.

KET, PET, FCE, CAE: SV mang hai bản sao CCNN đến Trung tâm ngoại ngữ trường ĐH Bách Khoa để được xác nhận và nộp tại Phòng Đào tạo.

BULATS, Bằng đại học ngành tiếng Anh : SV nộp tại Phòng Đào tạo hai bản photo CCNN (không cần công chứng) và kèm bản chính để đối chiếu.

Bước 3: Theo dõi kết quả thẩm tra (thời gian gửi CCNN tùy thuộc vào nơi cấp CCNN, thông thường từ 2 – 4 tuần)

Quy chế

Quy chế đào tạo và học vụ  (Phụ lục 1, Phụ lục 2)

 

Về lại Trang Ngoại ngữ