CHUẨN TIẾNG ANH NHẬN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP VÀ XÉT TỐT NGHIỆP

Ngày: 07/05/2019

Chuẩn tiếng Anh nhận Luận văn tốt nghiệp (đại học)/ Tiểu luận tốt nghiệp (cao đẳng) và chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp được xét từ chứng chỉ tiếng Anh (TOEIC, TOEFL ITP, BULLATS, TOEFL iBT, IELTS, KET, PET, FCE, CAE hoặc VNU-EPT), hoặc bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh, không xét từ điểm kiểm tra tiếng Anh (khi nhập học hoặc định kỳ).

Điều kiện nhận Luận văn tốt nghiệp/ Tiểu luận tốt nghiệp

Sinh viên phải đạt yêu cầu về môn tiên quyết/học trước/song hành, đạt số tín chỉ tích lũy ngành tối thiểu, đạt số ngày công tác xã hội và đạt chuẩn tiếng Anh.

SV phải đạt chuẩn tiếng Anh để được nhận LVTN/ Tiểu luận tốt nghiệp : Bảng quy định chi tiết chuẩn tiếng anh nhận LVTN sinh viên xem tại: Quy chế đào tạo và học vụ --> Phụ lục 1 --> Mục 3.a

Các mức điểm trong bảng trên là điểm tối thiểu phải đạt từ:

- Chứng chỉ tiếng Anh 2 kỹ năng (Reading, Listening) TOEIC

- Chứng chỉ tiếng Anh 2 kỹ năng (Reading, Listening) TOEFL ITP hoặc BULLATS với mức điểm quy đổi tương đương với TOEIC

- Chứng chỉ tiếng Anh 4 kỹ năng (Reading, Listening, Speaking, Writing) TOEFL iBT, IELTS, KET, PET, FCE, CAE hoặc VNU-EPT với mức điểm quy đổi tương đương với TOEIC

- Riêng hệ không chính quy (Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa) thì còn chấp nhận kết quả môn Anh văn 350 do Phòng Đào tạo tổ chức.

Bảng quy đổi tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ và cách tính chuyển điểm 

Quy định về môn Luận văn tốt nghiệp

Quy chế đào tạo và học vụ (Điều 10)

Điều kiện để xét tốt nghiệp

Sinh viên phải hoàn thành chương trình đào tạo, đạt số ngày công tác xã hội, đạt điểm rèn luyện, … và đạt chuẩn tiếng Anh như sau: 

Bảng quy định chi tiết chuẩn tiếng anh xét tốt nghiệp sinh viên xem tại: Quy chế đào tạo và học vụ --> Phụ lục 1 --> Mục 3.a

Các mức điểm trong bảng trên là điểm tối thiểu phải đạt từ:

- Chứng chỉ tiếng Anh 2 kỹ năng (Reading, Listening) TOEIC(*)

- Chứng chỉ tiếng Anh 2 kỹ năng (Reading, Listening) TOEFL ITP(*) hoặc BULLATS(*) với mức điểm quy đổi tương đương với TOEIC

- Chứng chỉ tiếng Anh 4 kỹ năng (Reading, Listening, Speaking, Writing) TOEFL iBT, IELTS, KET, PET, FCE, CAE hoặc VNU-EPT với mức điểm quy đổi tương đương với TOEIC

- Riêng hệ không chính quy (Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa) thì còn chấp nhận kết quả môn Anh văn 400 do Phòng Đào tạo tổ chức.

(*) Riêng các chứng chỉ tiếng Anh 2 kỹ năng (Reading, Listening) TOEIC, TOEFL ITP hoặc BULLATS thì cần phải bổ sung thêm 1 trong các chứng chỉ Speaking & Writing sau:

+ Chứng chỉ Speaking & Writing (với mức Đạt) của Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại học Bách Khoa (áp dụng từ khóa 2013 đến khóa 2017)

+ Chứng chỉ TOEIC Speaking & Writing với mức điểm tối thiểu là 200. Riêng chương trình tài năng là 245.

+ Chứng chỉ BULATS Speaking & Writing với mức điểm tối thiểu là 6.0

Bảng quy đổi tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ và cách tính chuyển điểm

Quy chế đào tạo và học vụ (Điều 20)

Thời hạn đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ

Sinh viên nên đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ ngay khi có kết quả, có thể nộp nhiều lần (nhiều chứng chỉ ngoại ngữ, cùng loại hay khác loại) và được tính từ kết quả cao nhất.

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ bất cứ lúc nào trong thời gian học, nhưng cần lưu ý đến thời hạn xét chuyển điểm các môn ngoại ngữ, thời hạn xét chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học để đăng ký môn học, thời hạn đăng ký Luận văn tốt nghiệp và thời hạn đăng ký tốt nghiệp. Riêng chứng chỉ tiếng Pháp cần chú ý thêm thời hạn thẩm tra chứng chỉ.

Chứng chỉ ngoại ngữ phải còn hiệu lực ít nhất 1 tháng tại thời điểm nộp, không cầnphải còn hiệu lực tại thời điểm xét (xét chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học, xét chuyển điểm, xét nhận Luận văn tốt nghiệp, xét tốt nghiệp). Ví dụ nếu đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu xét tốt nghiệp thì không cần nộp lại khi xét tốt nghiệp (dù cho chứng chỉ đã nộp hết hiệu lực khi tốt nghiệp).

Sinh viên đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ được đăng ký chuyển điểm cho các môn ngoại ngữ.

Lịch học vụ (đăng ký môn học, đăng ký dự kiểm tra tiếng Anh định kỳ, nộp chứng chỉ ngoại ngữ, đăng ký chuyển điểm, đăng ký tốt nghiệp)

Bảng quy đổi tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ và cách tính chuyển điểm

Cách đăng ký

Cách đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ 

Cách đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ

 

Về lại Trang Ngoại ngữ