KIỂM TRA XẾP LỚP TIẾNG ANH KHI NHẬP HỌC

Ngày: 20/12/2019

Dự kiểm tra xếp lớp tiếng Anh khi nhập học

Sau khi nhập học, sinh viên các chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt (kể cả chương trình PFIEV) dự kiểm tra trình độ tiếng Anh (theo định dạng TOEIC) để được xếp lớp và được miễn học (và ghi điểm miễn MT) các môn Anh văn.

 

 

Điểm kiểm tra

Xếp lớp

Miễn học
và ghi điểm miễn

< 400

Anh văn cơ bản ( nếu có )

 

400 – 445

Anh văn 1

 

450 – 495

Anh văn 2

Anh văn 1

500 – 545

Anh văn 3

Anh văn 1, 2

550 – 595

Anh văn 4

Anh văn 1, 2, 3

≥ 600

 

Anh văn 1, 2, 3, 4

 

Điểm kiểm tra này còn được dùng để xét chuẩn tiếng Anh sau năm 1, năm 2, năm 3 để được đăng ký môn học cho năm 2, năm 3, năm 4 tương ứng.

Các môn Anh văn được miễn học và ghi điểm miễn MT sẽ được tính vào số tín chỉ tích lũy nhưng không tính vào điểm trung bình. SV cần đạt chứng chỉ tiếng Anh đạt yêu cầu để xét nhận Luận văn tốt nghiệpxét tốt nghiệp, đồng thời SV được đăng ký xét chuyển điểm cho các môn Anh văn/ Pháp văn khi có chứng chỉ tiếng Anh/ tiếng Pháp. Các môn được chuyển điểm sẽ được tính vào điểm trung bình tích lũy ngành nhưng không tính vào điểm trung bình học kỳ.

Trường hợp đã có chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu

Sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ (TOEIC, TOEFL ITP, BULLATS, TOEFL iBT, IELTS, KET, PET, FCE, CAE hoặc VNU-EPT) đạt yêu cầu chuyển điểm có thể tùy chọn tham dự kiểm tra xếp lớp tiếng Anh hoặc không, nếu không tham dự kiểm tra thì thời khóa biểu sẽ không có môn Anh văn (các môn học khác vẫn có). Sau đó, đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ và đăng ký xét chuyển điểm các môn ngoại ngữ vào cuối học kỳ.

Cách đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ 

Cách đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ

Bảng quy đổi tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ và cách tính chuyển điểm 

Về lại Trang Ngoại ngữ