KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐỊNH KỲ

Ngày: 15/11/2018

Dự kiểm tra trình độ tiếng Anh định kỳ

Mỗi cuối học kỳ, sinh viên tùy chọn đăng ký dự kiểm tra trình độ tiếng Anh (theo định dạng TOEIC) hoặc không. Kết quả này không dùng để xếp lớp, không xét miễn học các môn Anh văn mà chỉ được dùng để xét chuẩn tiếng Anh sau năm 1, năm 2, năm 3 để được đăng ký môn học cho năm 2, năm 3, năm 4 tương ứng.

Thời hạn đăng ký

Kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh định kỳ thường được tổ chức vào Thứ Bảy tuần cuối của mỗi học kỳ.

Lịch học vụ (đăng ký môn học, đăng ký dự kiểm tra tiếng Anh định kỳ, nộp chứng chỉ ngoại ngữ, đăng ký chuyển điểm, đăng ký tốt nghiệp)

Cách đăng ký

Bước 1: Đăng ký dự kiểm tra tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký môn học >> Đợt kiểm tra tiếng Anh ngày … >> Chọn môn Kiểm tra Anh văn định kỳ (MSMH 003101)

Bước 2: Thanh toán tiền tại myBK >> BKPay

- Chỉ xếp lịch kiểm tra đối với SV đã thanh toán đúng hạn

- Các sinh viên không thanh toán thì không có lịch kiểm tra và bị ghi nợ.

Bước 3: Xem phòng, giờ kiểm tra tại myBK >> Thông tin sinh viên >> Lịch thi

Bước 4: Dự kiểm tra

- Khi dự kiểm tra, phải mang theo Thẻ sinh viên

- Xem kết quả tại myBK >> Thông tin sinh viên >> Bảng điểm

Quy chế

Quy chế đào tạo và học vụ  (Phụ lục 1, Phụ lục 2)

 

Về lại Trang Ngoại ngữ