THÔNG BÁO V/v quy định mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

Ngày: 04/03/2016

THÔNG BÁO

V/v quy định mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

1.   Quy định về tín chỉ học phí (TcHp):

     - Phần giảng dạy trên lớp, thí nghiệm và thực hành tại trường:  1 TcHp cho 15 tiết.

     - Đồ án môn học:  2 TcHp cho một tín chỉ

     - Môn học có bài tập lớn: +0,25 TcHp

     - TTTN: 6 TcHp (ĐH chính quy); 8 TcHp (ĐH VLVH); 8 TcHp (Cao đẳng)

     - LVTN/TLTN: 19 TcHp (ĐH chính quy); 24 TcHp (ĐH VLVH); 16 TcHp (Cao đẳng)

2.   Mức thu tín chỉ học phí

a.      Lớp đại học (bằng 1), cao đẳng chính quy:

CTĐT 2008: 155.000đ/TcHp, riêng môn đại cương (trừ ngoại ngữ) 125.000đ/TcHp

CTĐT 2014: 170.000đ/TcHp, riêng môn đại cương (trừ ngoại ngữ) 140.000đ/TcHp

CT PFIEV: 110.000đ/ĐvHt, riêng các môn TTTN, LVTN tính theo đại học chính quy (bằng 1).

b.      Lớp đại học VLVH, bằng 2:

CTĐT 2008: 200.000đ/TcHp

CTĐT 2014: 210.000đ/TcHp

c.      Lớp dự thính, chuyển hệ, chuyển cơ sở:

    - Mức học phí: bằng mức học phí đại học (bằng 1) chính quy cộng thêm 50.000đ/TcHp

3.   Các quy định khác:

- Các lớp đào tạo từ xa qua mạng: tính theo quy định riêng.

      - Học phí môn GDQP thu hộ theo mức do TTGDQP ĐHQG-HCM quy định.