QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHÍNH QUY

Ngày: 26/09/2017

A. Đối tượng đăng ký

- SV chính quy, bằng 2 ban ngày, bằng 2 buổi tối

- SV dự thính chuyển hệ: các HV cao học, SV VLVH, ĐTTXa đăng ký lớp chính quy hoặc bằng 2; SV CQ đăng ký lớp B2 tối (chỉ được đăng ký khi môn học này không mở cho lớp CQ hoặc đã hết chỗ); SV B2 buổi tối đăng ký lớp B2 ban ngày và ngược lại).

B. Quy định tóm tắt

- Tất cả sinh viên phải kiểm tra thời khóa biểu chính thức tại myBK >> Thông tin sinh viên. Nếu không có TKB vào học kỳ chính (HK1, HK2) thì sẽ bị tạm dừng học 1 học kỳ.

- Tất cả sinh viên (trừ HK đầu tiên) phải thực hiện đăng ký môn học theo đúng lịch trình đăng ký theo Thông báo đăng ký môn học mỗi học kỳ trên trang web Phòng Đào tạo (thường bắt đầu trước khi vào học kỳ khoảng 3 tháng).

- Các sinh viên chưa được nhận Luận văn tốt nghiệp do chưa đủ điều kiện, các sinh viên đã hoàn thành các môn học và Luận văn tốt nghiệp nhưng chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp (do thiếu chứng chỉ tiếng Anh, ngày công tác xã hội, …) vẫn phải đăng ký môn học để có thời khóa biểu chính thức để duy trì tình trạng đang học của sinh viên (ít nhất 1 môn, có thể là môn học mới hoặc môn học đã học), nếu không thì sẽ bị buộc tạm dừng học.

- Trong thời gian tạm dừng học, sinh viên không được cấp Giấy chứng nhận sinh viên. Để được tiếp tục học vào học kỳ kế, sinh viên phải đăng ký thu nhận lại trước đợt đăng ký môn học của học kỳ kế. Các sinh viên tạm dừng học quá 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.

- Các sinh viên có điểm trung bình học kỳ bằng 0 được xem như bỏ học và bị buộc thôi học vào học kỳ kế. Để được tiếp tục học, sinh viên phải làm đơn cứu xét và phải đăng ký môn học.

Quy chế đào tạo và học vụ

C. Đăng ký môn học trực tuyến

SV thực hiện đăng ký môn học tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký môn học:

- SV chính quy, bằng 2 ban ngày, bằng 2 buổi tối: chọn đợt đăng ký môn học tương ứng

- SV dự thính chuyển hệ: chọn đợt đăng ký chuyển hệ (SV dự thính chuyển hệ là các HV cao học, SV VLVH, ĐTTXa đăng ký lớp chính quy hoặc bằng 2; SV CQ đăng ký lớp B2 tối (chỉ được đăng ký khi môn học này không mở cho lớp CQ hoặc đã hết chỗ); SV B2 buổi tối đăng ký lớp B2 ban ngày và ngược lại).

Các trường hợp không được đăng ký môn học và cách khắc phục:

- Nộp trễ học phí (đợt 1 hoặc đợt 2): SV phải nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được ĐKMH (Tải biểu mẫu tại trang web PĐT >> Sinh viên >> Biểu mẫu)

- Chưa nộp học phí: SV phải nộp học phí và phải nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được ĐKMH.

- Vi phạm quy định của P.CTCT-SV (về sinh hoạt công dân, khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, …): SV phải khắc phục các điều kiện còn thiếu để được ĐKMH.

Hướng dẫn đăng ký môn học

Hướng dẫn sử dụng đăng ký môn học trực tuyến tại BK-wiki (wiki.hcmut.edu.vn)

Về lại Trang Đăng ký môn học