KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ HÈ 163 (NĂM HỌC 16-17/HK3) - HỌC KỲ 171 (NĂM HỌC 17-18/HK1) CÁC MÔN HỌC CHÍNH QUY, BẰNG 2 BAN NGÀY, BẰNG 2 BUỔI TỐI

Ngày: 25/09/2017

A. Đối tượng:

- SV chính quy, bằng 2 ban ngày, bằng 2 buổi tối

- SV dự thính chuyển hệ: các HV cao học, SV VLVH, ĐTTXa đăng ký lớp chính quy hoặc bằng 2; SV CQ đăng ký lớp B2 tối (chỉ được đăng ký khi môn học này không mở cho lớp CQ hoặc đã hết chỗ); SV B2 buổi tối đăng ký lớp B2 ban ngày và ngược lại).

B. Quy định:

- Tất cả sinh viên phải kiểm tra thời khóa biểu chính thức tại myBK >> Thông tin sinh viên. Nếu không có TKB vào học kỳ chính (HK1, HK2) thì sẽ bị tạm dừng học 1 học kỳ.

- Tất cả sinh viên (trừ SV năm 1) phải thực hiện đăng ký môn học theo đúng lịch trình đăng ký theo Thông báo đăng ký môn học mỗi học kỳ trên trang web Phòng Đào tạo (thường bắt đầu trước khi vào học kỳ khoảng 2 tháng).

- Các sinh viên chưa được nhận Luận văn tốt nghiệp do chưa đủ điều kiện, các sinh viên đã hoàn thành các môn học và Luận văn tốt nghiệp nhưng chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp (do thiếu chứng chỉ tiếng Anh, ngày công tác xã hội, …) vẫn phải đăng ký môn học để có thời khóa biểu chính thức để duy trì tình trạng đang học của sinh viên (ít nhất 1 môn, có thể là môn học mới hoặc môn học đã học), nếu không thì sẽ bị buộc tạm dừng học.

- Trong thời gian tạm dừng học, sinh viên không được cấp Giấy chứng nhận sinh viên. Để được tiếp tục học vào học kỳ kế, sinh viên phải đăng ký thu nhận lại trước đợt đăng ký môn học của học kỳ kế. Các sinh viên tạm dừng học quá 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.

- Các sinh viên có điểm trung bình học kỳ bằng 0 được xem như bỏ học và bị buộc thôi học vào học kỳ kế. Để được tiếp tục học, sinh viên phải làm đơn cứu xét và phải đăng ký môn học.

- Xem Quy chế đào tạo và học vụ tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Quy chế

- Xem hướng dẫn thực hiện các quy trình thực hiện tại trang web Phòng Đào tạo >> Sinh viên >> Hướng dẫn

- Xem hướng dẫn chi tiết tại BK-wiki (wiki.hcmut.edu.vn)

C. Đăng ký môn học

SV thực hiện đăng ký môn học tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký môn học:

- SV chính quy, bằng 2 ban ngày, bằng 2 buổi tối: chọn đợt đăng ký môn học tương ứng

- SV dự thính chuyển hệ: chọn đợt đăng ký chuyển hệ (SV dự thính chuyển hệ là các HV cao học, SV VLVH, ĐTTXa đăng ký lớp chính quy hoặc bằng 2; SV CQ đăng ký lớp B2 tối (chỉ được đăng ký khi môn học này không mở cho lớp CQ hoặc đã hết chỗ); SV B2 buổi tối đăng ký lớp B2 ban ngày và ngược lại).

Các trường hợp không được đăng ký môn học và cách khắc phục:

- Nộp trễ học phí (đợt 1 hoặc đợt 2): SV phải nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được ĐKMH (Tải biểu mẫu tại trang web PĐT >> Sinh viên >> Biểu mẫu)

- Chưa nộp học phí: SV phải nộp học phí và phải nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được ĐKMH.

- Vi phạm quy định của P.CTCT-SV (về sinh hoạt công dân, khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, …): SV phải khắc phục các điều kiện còn thiếu để được ĐKMH.

D. Lịch đăng ký môn học chính quy:

Hướng dẫn các bước thực hiện đăng ký môn học : xem chi tiết

Các đợt đăng ký được mở từ 10g00 của ngày bắt đầu và đóng lúc 15g00 của ngày kết thúc đợt.

Bước

HK 163

(Thực tập;
Các môn dự thính hè)

HK chính 171

HK dự thính 171

1 - Xem kế hoạch giảng dạy

--

--

--

2 - Đăng ký kế hoạch học tập

25/04 – 03/05  

05/04 – 17/04

21/08 – 27/08

3 - Đăng ký môn học

23/05 – 29/05

18/07 – 26/07

14/09 – 19/09

4 - Kiểm tra TKB chính thức

Từ 02/06

Từ 04/08

(Điều chỉnh từ 07/08)

Từ 23/09

5 - Đăng ký bổ sung

02/06 – 05/06

07/08 – 08/08

(Điều chỉnh từ 08/08 – 09/08)

23/09 – 25/09

5b - Kiểm tra TKB cập nhật

Từ 09/06

Từ 12/08

Từ 29/09

6 - Bắt đầu học kỳ

12/06

21/08

02/10

7a - Thanh toán học phí tạm ứng (Không áp dụng cho SV năm 1; HK dự thính; HK hè)

--

17/10 – 23/10

--

7b - Thanh toán học phí phần còn lại

04/07 – 10/07

SV chính quy

07/11 – 04/12 

17/10 – 23/10

SV dự thính chuyển hệ

17/10 – 23/10

 

Riêng HK171, sinh viên có thể đăng ký bổ sung các môn học chung với K.2017 vào ngày 18/8 và kiểm tra TKB cập nhật ngày 21/8