CÁC NGÀY NGHỈ LỄ NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày: 05/04/2019

Lễ

Ngày nghỉ

Lễ Quốc khánh

02/09/2019

Tết dương lịch

01/01/2020

Tết 

15/01 - 04/02/2020

Giỗ tổ Hùng vương

02/04/2020

Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động

30/04/2020

01/05/2020

 

Về lại Trang Lịch học vụ