LỊCH THẨM TRA CHỨNG CHỈ TIẾNG PHÁP NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày: 05/04/2019

 

Lịch thẩm tra tiếng Pháp

 

 

 

- Đợt 1 

03/01/2020

- Đợt 2 

25/01/2020

- Đợt 3 

01/07/2020

- Đợt 4 

26/07/2020


 

 

 

 

 

 

Về lại Trang Lịch học vụ