LỊCH HỌC VỤ HỌC KỲ 2/2019 – 2020 (HK192)

Ngày: 18/05/2020


Các đợt đăng ký được mở từ 10g00 của ngày bắt đầu và đóng lúc 15g00 của ngày kết thúc đợt.

Công việc

Ngày

Ghi chú

I- Đăng ký môn học

 

 

      Học kỳ chính

 

 

1. Xem kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo

Bất cứ lúc nào

Xem tại aao.hcmut.edu.vn >> Sinh viên >> Chương trình đào tạo

2. Đăng ký môn học

20/11 – 05/12/19

Khoảng 2.5 tháng trước khi HK bắt đầu

3. Kiểm tra kết quả đăng ký và hiệu chỉnh đăng ký môn học

18/12 – 23/12/19

Khoảng 6 tuần trước khi HK bắt đầu

4. Kiểm tra TKB chính thức

Từ 31/12/19

1 tháng trước khi HK bắt đầu

5. Đăng ký môn học bổ sung (kể cả TT, LVTN)

02/1– 06/1/20

4 tuần trước khi HK bắt đầu

5b. Kiểm tra TKB cập nhật

Từ 14/1/20

3 tuần trước khi HK bắt đầu

6. Bắt đầu học kỳ

Thứ Hai, 17/2/20

 

6b. Đăng ký LVTN bổ sung (đợt cuối cùng)

11/2 – 17/2/20

25/2 – 02/3/20

 

7a. Thanh toán học phí tạm ứng

01/4 – 08/4/20

15/5 – 28/5/20

 

7b. Thanh toán học phí phần còn lại

SV chính quy

13/5– 20/5/20 

hết hạn đến 15g00 ngày 02/7/20

SV dự thính chuyển hệ

01/4 – 08/4/20

hết hạn đến 15g00 ngày 02/7/20

 

    Học kỳ dự thính

 

 

1. Xem kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo

Bất cứ lúc nào

Xem tại aao.hcmut.edu.vn >> Sinh viên >> Chương trình đào tạo

2. Đăng ký môn học

07/2 – 11/2/20

21/2 – 25/2/20

Khoảng tuần 1 – 2 của HK

Không đăng ký môn đồ án, thực tập, LVTN

3. Kiểm tra kết quả đăng ký và hiệu chỉnh đăng ký môn học

18/2 – 21/2/20

21/4 – 24/4/20

Khoảng tuần 3 của HK

4. Kiểm tra TKB chính thức

Từ 28/2/20

Từ 27/4/20

 

5. Đăng ký môn học bổ sung

28/2 – 02/3/20

27/4 – 28/4/20

 

5b. Kiểm tra TKB cập nhật

Từ 04/3/20

Từ 04/5/20

 

6. Bắt đầu học kỳ dự thính

Thứ Năm, 05/3/20

04/5/20

Khoảng tuần 5 của HK

7. Thanh toán học phí

01/4 – 08/4/20

hết hạn đến 15g00 ngày 28/5/20

 

II- NGOẠI NGỮ

 

 

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

 

 

1. Đăng ký

Thông báo sau

13/5 – 27/5/20

20/5 – 27/5/20

 

2. Thanh toán tiền

19/5 – 25/5/20

02/6 – 08/6/20

 

3. Xem phòng, ngày giờ dự kiểm tra

Từ 28/5/20

Từ 11/6/20

 

4. Dự kiểm tra

Thứ Bảy, 30/5/20

Thứ Bảy, 13/6/20

Khoảng tuần cuối HK

Ca 1: từ 7g30 – 9g30
Ca 2: từ 9g45 – 11g45

5. Xem kết quả

02/6/20

16/6/20

 

Nộp chứng chỉ ngoại ngữ (CCNN)

Đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ

 

 

- Đăng ký nộp CCNN

--

Bất cứ lúc nào CCNN còn hiệu lực ít nhất 1 tháng

- Đăng ký nộp CCNN để xét nhận LVTN

- Đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học HK 192

13/11/19

Quy định mới: có thể đăng ký chuyển điểm ngay sau khi đăng ký nộp CCNN, không cần chờ kết quả thẩm tra CCNN

- Đăng ký nộp CCNN để xét nhận LVTN

- Đăng ký chuyển điểm cho đợt hiệu chỉnh đăng ký môn học HK 192

 

11/12/19

 

- Đăng ký nộp CCNN để xét nhận LVTN

- Đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học bổ sung HK 192

26/12/19

 

- Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký LVTN bổ sung cuối cùng

04/2/20

18/2/20

 

- Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt hiệu chỉnh đăng ký HK dự thính 192

11/2/20

25/2/20

 

- Đăng ký nộp CCNN và đăng ký chuyển điểm cho đợt đăng ký môn học bổ sung HK dự thính 192

21/2/20

06/3/20

 

- Đăng ký nộp CCNN để xét tốt nghiệp

 

Trước ngày đăng ký và nộp hồ sơ tốt nghiệp ít nhất 2 tuần (CCNN phải chờ thẩm tra)


Về lại Trang Lịch học vụ