Danh sách môn học tương đương giữa CTĐT 2008 và CTĐT 2014

Ngày: 27/12/2018

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
VÀ MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG

- Danh sách sẽ được cập nhật theo quyết định của các Khoa.

Hướng dẫn về môn tương đương, thay thế:

- Từ K.2014, chương trình đào tạo (CTĐT) được xây dựng mới. Danh sách môn tương đương giữa CTĐT cũ (từ K.2008 đến K.2013, riêng hệ VLVH từ K.2009 đến K.2014) và CTĐT mới (áp dụng từ K.2014, riêng hệ VLVH từ K.2015) do Khoa quy định như sau (còn tiếp tục cập nhật).

- Sinh viên nên đăng ký các môn học theo đúng mã số môn học của CTĐT của khóa đang theo học. Nhà trường sẽ tiếp tục mở các môn học của CTĐT cũ khi sinh viên có nhu cầu đăng ký và đủ sĩ số mở lớp.

- Trường hợp sinh viên học môn tương đương thay vì học đúng môn học theo CTĐT gốc được xử lý như sau:

+ Môn tương đương đã học được ghi vào bảng điểm, được tính vào điểm trung bình học kỳ và tính vào điểm trung bình tích lũy, không tính vào điểm trung bình tích lũy ngành.

+ Nếu học đạt môn tương đương thì môn học của CTĐT gốc được tự động ghi điểm miễn (MT) vào mục điểm chuyển/bảo lưu, được tính vào số tín chỉ tích lũy nhưng không tính vào điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình tích lũy và điểm trung bình tích lũy ngành.

Vd: môn A thuộc CTĐT cũ tương đương với môn B trong CTĐT mới. Khi SV thuộc CTĐT cũ học môn B được 8 điểm vào học kỳ 2/15-16 thì bảng điểm sẽ là:

Học kỳ 2/15-16

Môn B               8

Các điểm chuyển/bảo lưu

Môn A               MT

Môn B được tính vào điểm trung bình học kỳ, tính vào điểm trung bình tích lũy nhưng không tính vào điểm trung bình tích lũy ngành.

Môn A được tính vào số tín chỉ tích lũy nhưng không tính vào điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình tích lũy và điểm trung bình tích lũy ngành.

Tương tự cho sinh viên thuộc CTĐT mới đăng ký học môn A.

Nếu 2 môn trong CTĐT cũ (gồm 1 môn lý thuyết và 1 môn thí nghiệm) tương đương với 1 môn trong CTĐT mới và sinh viên không đạt 1 trong 2 môn cũ thì phải học lại môn đó hoặc học môn thuộc CTĐT mới, gồm cả 2 phần. 

Danh sách môn học tương đương, thay thế với CTĐT 2014

      + Danh sách môn tương đương

      + Danh sách môn thay thế

Chương trình Việt Pháp

(Áp dụng cho sv từ khóa 2014 ra khỏi Việt Pháp)

    + Chương trình Việt Pháp 
Chương Trình Bảo Dưỡng Công Nghiệp       + Chương trình bảo dưỡng công nghệp

Danh sách môn học tương đương khóa 2008 trở về trước

hệ VLVH

Khoa Cơ khí                                Bổ Sung

Khoa Điện - Điện Tử                         Bổ Sung

Khoa KT hóa học                         Bổ Sung

Khoa Kỹ thuật Môi Trường            Bổ Sung

Khoa Kỹ thuật xây dựng               Bổ Sung

Khoa Kỹ thuật giao thông             Bổ Sung

Khoa Công Nghệ Vật Liệu             Bổ Sung

Khoa quản lý công nghiệp               Bổ Sung

Khoa Khoa học ứng dụng                  Bổ Sung

Trung tâm BDKT&VH Bách Khoa     Bổ Sung