HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CỬ SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN THÔNG QUA HỆ THỐNG TRAO ĐỔI TÍN CHỈ ĐÔNG NAM Á

Ngày: 30/11/-0001

 

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CỬ SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN THÔNG QUA HỆ THỐNG TRAO ĐỔI TÍN CHỈ ĐÔNG NAM Á

(Asean Credit Transfer System – ACTS)

 I. THÔNG TIN CHUNG

Để tăng cường hội nhập quốc tế và khu vực Đông Nam Á, vào đầu năm 2017 Ban Giám Đốc ĐHQG đã xây dựng và thực hiện đề án “Thúc đẩy hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo trong ĐHQG-HCM thông qua chương trình trao đổi tín chỉ với các đại học trong khu vực Đông Nam Á (Asean Credit Transfer System – ACTS). Hầu hết các trường đại học uy tín trong khu vực Đông Nam Á đều tham gia hệ thống này,  ngoài ra còn có ba trường ở Nhật. Phía Việt Nam có Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Đại Học Quốc Gia TPHCM và Đại Học Cần Thơ. Thông tin về hệ thống này có thể xem tại trang thông tin điện tử http://apps.acts.ui.ac.id/

Là một Trường thành viên, Trường Đại Học Bách Khoa cũng đã cam kết tham gia đề án. Cụ thể Trường sẽ khuyến khích sinh viên của mình tham gia các chương trình học tập trao đổi ngắn hạn, đồng thời cũng cam kết tiếp nhận các sinh viên nước ngoài từ các trường bạn trong hệ thống ACTS.

Vào tháng 7/2017 ĐHQG đã ban hành công văn số 1259/CV/ĐHQG - QHĐN ngày 13/07/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. HCM  hướng dẫn về quy trình đề cử và tiếp nhận sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên thông qua hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á.

Ngoài các quy định trong công văn của ĐHQG, trường cũng cần có văn bản hướng dẫn việc phối hợp giữa Khoa và Phòng Đào Tạo trong việc cử sinh viên của mình tham gia trao đổi học tập trong khuôn khổ ACTS và xét công nhận tín chỉ sau khi kết thúc khóa học.

II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

1.      Tiêu chuẩn tham gia.

-         Sinh viên đáp ứng các điều kiện quy định ở Điều 9 Quy trình đề cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên thông qua hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

-         Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nhưng còn trong thời gian đào tạo tối đa.

2.      Trình tự đăng ký tham gia

-         Sinh viên nộp đơn đăng ký (ghi rõ trường đăng ký tham gia, môn học và thời gian học) và hồ sơ (theo Điều 11 Quy trình đề cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên thông qua hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) tại Khoa.

-         Ban chủ nhiệm Khoa xét duyệt và gửi công văn đến Phòng Đào tạo đề cử sinh viên tham gia chương trình, trong đó ghi rõ các môn học thuộc chương trình đào tạo được xét tương đương với các môn học thuộc chương trình trao đổi.

-         Phòng Đào tạo gửi công văn đề cử sinh viên và hồ sơ đến Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

3.      Trình tự đăng ký xét điểm miễn.

-         Sau khi kết thúc thời gian trao đổi, sinh viên nộp đơn tại Khoa đăng ký xét điểm miễn cho các môn học thuộc chương trình đào tạo, kèm theo bảng điểm các môn học thuộc chương trình trao đổi.

-         Ban chủ nhiệm Khoa xem xét và gửi công văn đến Phòng Đào tạo đề nghị xét điểm miễn.

-         Phòng Đào tạo thực hiện quyết định xét điểm miễn và ghi điểm miễn (MT) cho các môn học vào bảng điểm.