CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHƯƠNG TRÌNH AUN-ACTS

Ngày: 27/12/2018


1. AUN-ACTS là gì?

Hệ thống trao đổi tín chỉ ASEAN (ASEAN Credit Transfer System - ACTS) là một hệ thống trao đổi tín chỉ giữa các trường đại học thành viên của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) nhằm thúc đẩy quá trình giao lưu, trao đổi sinh viên giữa các trường đại học trong khu vực. Với mục tiêu lấy người học làm trọng tâm, ACTS được thiết kế nhằm giảm thiểu các khó khăn mà người học gặp phải khi tham gia trao đổi tại các hệ thống tín chỉ khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc trao đổi và tích lũy kiến thức.

2. Lợi ích của sinh viên khi tham gia AUN-ACTS

Tham gia chương trình trao đổi sinh viên thông qua ACTS, sinh viên có cơ hội:

· Trải nghiệm nền giáo dục của các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á;

· Được miễn học phí và được hưởng một số chương trình hỗ trợ sinh viên tham gia chương trình (tùy thuộc vào chính sách của từng trường và từng thời điểm nộp hồ sơ);

· Tích lũy tín chỉ vào chương trình học chính quy;

· Trải nghiệm cuộc sống và văn hóa bản địa;

· Tiếp thu kiến thức, tăng cường hiểu biết về Cộng đồng ASEAN;

·  Mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

3. Điều kiện tham gia ACTS?

Sinh viên tham gia chương trình phải đáp ứng các điều kiện sau:

· Là sinh viên hệ chính quy đang theo học tại các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM);

· Đã hoàn thành ít nhất 02 học kỳ đối với sinh viên bậc đại học và 01 học kỳ đối với sinh viên bậc sau đại học;

· Có điểm trung bình tích lũy của các môn học tính đến thời điểm nộp hồ sơ đạt loại khá trở lên theo quy định của ĐHQG-HCM;

· Đáp ứng các điều kiện của trường đề cử cũng như trường tiếp nhận;

· Được trường đề cử chấp thuận và gửi hồ sơ đến ĐHQG-HCM.

Lưu ý:

· Thời gian đăng ký tham gia trao đổi tối đa 02 học kỳ;

· Môn học phù hợp lựa chọn đăng ký tham gia phù hợp với môn học trong chương trình đào tạo của sinh viên đang theo học và được trường đề cử chấp nhận cho chuyển đổi sau khi học xong.

4. Quá trình nộp hồ sơ đăng ký ACTS diễn ra như thế nào?

Sinh viên đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu và muốn tham gia chương trình trao đổi sinh viên ACTS thực hiện đăng ký hồ sơ theo trình tự sau:

B1. Đăng ký hồ sơ trực tuyến trên website ATCS:

· Truy cập website của ACTS tại đường link http://apps.acts.ui.ac.id;

· Tham khảo thông tin về các trường đại học, khoá học, thời gian trao đổi và bậc trao đổi của hệ thống ACTS tại thẻ Course

· Tạo tài khoản để đăng tải hồ sơ lên hệ thống ACTS tại thẻ Application  Apply Now.

· Sau khi tài khoản được tạo, hệ thống sẽ gửi email xác nhận tài khoản đã tạo thành công;

· Đăng nhập vào hệ thống ACTS bằng tài khoản vừa tạo và tiến hành đăng tải hồ sơ lên hệ thống ACTS;

· Đăng tải thông tin cá nhân

· Chọn trường muốn tham gia trao đổi (có thể chọn nhiều trường);

· Chọn khoá học, thời gian trao đổi và bậc trao đổi (mỗi trường có thể chọn đến 20 khoá học);

· Đăng tải các chứng chỉ, bằng cấp mà chương trình yêu cầu (bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội, hộ chiếu…);

· Điền vào mục Statement of Interest;

· Hoàn tất và lưu hồ sơ.

B2. Nộp hồ sơ đến ĐHQG-HCM:

· In mẫu đăng ký từ trang web đăng ký ACTS và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu

· Nộp hồ sơ tại trường đề cử (trường sinh viên đang theo học );

· Trường đề cử xem xét hồ sơ và nội dung các môn học sinh viên đăng ký trao đổi

· Trường đề cử gửi hồ sơ sinh viên đến ĐHQG-HCM.

Lưu ý: Hồ sơ phải được gửi trước hạn chót của trường tiếp nhận 20 ngày làm việc

· ĐHQG-HCM tiếp nhận, xem xét và xem xét hồ sơ và tiến hành đề cử sinh viên trên website đăng ký của ACTS.

· Sau khi có kết quả từ trường tiếp nhận, ĐHQG-HCM thông báo kết quả đến trường đề cử để trường thông báo đến sinh viên;

Lưu ý: các bước thực hiện nêu trên áp dụng đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

· Đối với sinh viên trúng tuyển chương trình, sinh viên xác nhận việc tham gia chương trình trao đổi với trường tiếp nhận trên website đăng ký ACTS và với trường đề cử trong 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận được thông báo kết quả;

· Sinh viên thực hiện các thủ tục liên quan với trường đề cử và trường tiếp nhận.

5. Hồ sơ đăng ký chương trình bao gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên thông qua ACTS đầy đủ và hợp lệ gồm có:

1. Mẫu đăng kí trực tuyến tham gia chương trình trao đổi sinh viên thông qua ACTS (đã điền đầy đủ thông tin);

2. Bảng điểm bằng tiếng Anh (có dấu xác nhận của đơn vị đề cử hoặc dấu công chứng dịch thuật);

3. Bài luận cá nhân (bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ theo trường tiếp nhận yêu cầu);

4. Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (theo yêu cầu của chương trình);

5. Bản sao các chứng chỉ, chứng nhận, giấy khen… để bổ sung cho hồ sơ;

6. Bản sao hộ chiếu (không cần sao y công chứng);

7. Các giấy tờ khác tùy theo yêu cầu cụ thể của chương trình;

8. Công văn đề cử của trường gửi đến ĐHQG-HCM.

6. Trách nhiệm của sinh viên khi tham gia chương trình:

Sinh viên khi tham gia chương trình cần lưu ý các vấn đề sau:

1. Chịu trách nhiệm với hồ sơ cá nhân đã cung cấp;

2. Cam kết tham gia đầy đủ chương trình đã đăng ký;

3. Có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ học phí đối với trường đề cử theo quy định của trường đề cử;

4. Chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí của cá nhân như chi phí đi lại, chi phí ăn ở, sinh hoạt, tài liệu học tập và các chi phí liên quan đến cá nhân trong suốt quá trình tham gia học tập trao đổi tại trường tiếp nhận;

5. Trước khi tham gia chương trình trao đổi sinh viên thông qua ACTS, sinh viên cần thực hiện:

a. Thông báo cho trường đề cử kế hoạch tham gia chương trình trao đổi;

b. Chịu trách nhiệm làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập và thực hiện các thủ tục khác có liên quan tại trường đề cử theo quy định của trường đề cử trước khi tham gia chương trình trao đổ

6.  Trong quá trình tham gia học tập trao đổi tại trường tiếp nhận, sinh viên cần phải:

a. Tuân thủ pháp luật nước sở tại, quy định của trường tiếp nhận và quy định của trường đề cử;

b. Thông báo cho trường đề cử khi có thay đổi trong kế hoạch tham gia chương trình trao đổi và thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của trường đề cử

7. Sau khi kết thúc thời gian học trao đổi, sinh viên phải nộp báo cáo bằng văn bản, bảng điểm gốc kết quả học tập và các giấy tờ cần thiết tại trường đề cử để hoàn tất thủ tục

7. Sinh viên có được gia hạn thời gian học khi đang tham dự ACTS được không?

Sinh viên làm việc trực tiếp với trường tiếp nhận cũng như trường của mình để đạt được thỏa thuận và làm việc về quy trình gia hạn thời gian học.

8. Sinh viên năm cuối có thể tham dự chương trình được hay không?

Sinh viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu (nêu tại câu 3) có thể tham dự chương trình. Sinh viên năm cuối lưu ý tự sắp xếp thời gian học tập của mình tại trường để đăng ký tham dự khi vẫn còn là sinh viên của trường.

9. Chứng chỉ tiếng Anh có quan trọng không? Các trường yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ ra sao?

Tùy theo từng trường cụ thể, các trường có các qui định khác nhau về điều kiện tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác. Sinh viên cần tham khảo và nắm rõ các qui định của trường theo nhu cầu của mình để chuẩn bị đăng ký tham dự.

10. Thời hạn đăng ký hồ sơ của các trường được quy định như thế nào?

Tùy theo từng trường cụ thể, các trường có các qui định khác nhau về thời gian nộp hồ sơ (Các trường thường qui định thời hạn nộp hồ sơ trước thời điểm bắt đầu học kỳ từ 3-6 tháng). Sinh viên cần tham khảo và nắm rõ các qui định của trường theo nhu cầu của mình để chuẩn bị đăng ký tham dự.

11. ĐHQG-HCM có hỗ trợ gì dành cho sinh viên được trường tiếp nhận đồng ý tiếp nhận;

Sau khi sinh viên đã chấp nhận đồng ý học tại trường tiếp nhận, tùy từng trường hợp hồ sơ và điều kiện cho phép, ĐHQG-HCM xem xét hỗ trợ học bổng gồm vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông đến trường đại học tiếp nhận (bay từ TP.HCM đến các thành phố chính của các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á).

12. Sinh viên có thể chọn các môn không thể chuyển đổi tín chỉ không?

Dựa trên những môn học mà trường đã cập nhật trên website, nếu sinh viên không có nhu cầu chuyển đổi tín chỉ và có thể tạm dừng thời gian học chính thức để tham gia trao đổi thì có thể chọn các môn học không thể chuyển đổi tín chỉ. Tuy nhiên, để tham gia chương trình sinh viên vẫn cần thực hiện các bước nộp hồ sơ đúng theo quy định và nhận được sự đồng ý của trường đang học.

13. Thông tin về các chương trình, khóa học dành cho trao đổi ACTS có thể được tìm thấy ở đâu?

Thông tin về yêu cầu của từng trường cho chương trình tham khảo tại mục Application > Fact Sheets của trang web acts.ui.ac.id

Thông tin về các học bổng của các trường tham khảo tại mục Scholarships của trang web acts.ui.ac.id

Thông tin về chương trình học của từng trường tham khảo tại mục Courses của trang web apps.acts.ui.ac.id

Liên hệ Ban Quan hệ Đối ngoại, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông qua email acts@vnuhcm.edu.vn hoặc số điện thoại (028) 37.242.160 (số máy lẻ: 1451/1453/1461)

Liên hệ với trường có nhu cầu đăng ký.

14. Sinh viên được đăng ký chương trình của học kỳ nào?

Sinh viên được đăng ký tối đa 2 học kỳ. Theo định kỳ, các trường tiếp nhận sẽ cập nhật thông tin về các học kỳ được đăng ký và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký.

15. Đối với các ngành học chưa được công nhận các chứng chỉ khu vực như AUN, sinh viên có cơ hội được tham gia chương trình ACTS hay không?

 Đây là một chương trình riêng rẽ của AUN, không liên quan đến các chương trình hoặc đánh giá, công nhận tín chỉ khác của AUN. Sinh viên ĐHQG-HCM đáp ứng đủ các yêu cầu của trường đề cử và trường tiếp nhận có thể tham dự chương trình.

16. Sinh viên hệ cao đẳng có tham gia chương trình acts được không?

Chương trình AUN-ACTS dành cho sinh viên bậc đại học và sau đại học hệ chính quy tại các trường thành viên của AUN-ACTS. 

17. Các chi phí phải mất khi tham gia ACTS đối với sinh viên VN?

Quá trình đăng ký online và tư vấn, tuyển chọn sinh viên của ĐHQG-HCM là hoàn toàn miễn phí. Chi phí hoàn tất hồ sơ do sinh viên tự chi trả.

18. Sinh viên có thể liên hệ ai để được cung cấp thông tin về chương trình?

Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình chủ động liên hệ các kênh liên lạc sau khi có thắc mắc:

Ban Quan hệ Đối ngoại, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông qua email acts@vnuhcm.edu.vn hoặc số điện thoại (028) 37.242.160 (số máy lẻ: 1451/ 1452/1453/1461);

Trường Đại học tiếp nhận theo nhu cầu của sinh viên.