Thông báo thay đổi lịch thi 142 (Việt Pháp)

Ngày: 18/05/2015

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch thi học kỳ 2/2014-2015 (Việt Pháp)

Phòng Đào Tạo xin thông báo đến Thầy/Cô và sinh viên về việc thay đổi lịch thi như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã môn học

Tên Môn Học

Nhóm tổ

Lịch thi cũ

Lịch thi mớI

Ngày thi

Tiết BĐ

Phòng

Ngày thi

Tiết BĐ

Phòng

205701

CAC PHUONG PHAP TAO DANG

P01

21/05/15

10

203B10

16/06/15

4

203B10

218705

CAC HE DIEU KHIEN 2

P01

30/05/15

10

203B10

18/06/15

4

203B10

601703

AN MON & CHONG AN MON (2A)

P01

27/05/15

10

203B10

30/05/15

10

203B10

Lý do : Theo đơn xin thay đổi lịch thi của sinh viên.

Trân trọng thông báo./.