Thông báo thay đổi lịch thi 142

Ngày: 18/05/2015

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch thi học kỳ 2/2014-2015

Phòng Đào Tạo xin thông báo đến Thầy/Cô và sinh viên về việc thay đổi lịch thi như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã môn học

Tên Môn Học

Nhóm tổ

Lịch thi cũ

Lịch thi mớI

Ngày thi

Tiết BĐ

Phòng

Ngày thi

Tiết BĐ

Phòng

007027

TIN HOC TRG VATLY KTHUAT

L01-A,B

30/05/15

2

211H1

26/05/15

7

206H2

007027

TIN HOC TRG VATLY KTHUAT

L02-A,B

26/05/15

7

202H2

26/05/15

7

201H2

006002

GIAI TICH 2

DT01-AC

21/05/15

4

213H1

21/05/15

4

GDB2A

006002

GIAI TICH 2

LD01-AA

21/05/15

4

708H1

21/05/15

4

213H1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do : Đổi ngày, phòng thi cho phù hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng thông báo./.