LỊCH CUỐI KỲ HK2/2019-2020 CÁC LỚP KHÓA 2020 HỆ VLVH

Ngày: 16/07/2020

TT Mã MH Mã NH Tổ Tên Môn Học Ngày Thi Giờ Phòng Thi Ghi Chú
1 CH1003 T05 A Hóa đại cương 28/8/2020 18g30 GDB2A  
                 
1 CO3003 T05 A Mạng máy tính 31/8/2020 18g30 GDB2A  
2 EE2019 T05 A Cơ sở điều khiển tự động 31/8/2020 18g30 302C4  
3 ME2003 T05 A Nguyên lý máy 31/8/2020 18g30 301C4  
4 MT1007 T05 A Đại số tuyến tính 31/8/2020 18g30 GDB2B  
                 
1 CI2003 T05 A Cơ lưu chất 3/9/2020 18g30 GDB2B  
2 CI2003 T05 B Cơ lưu chất 3/9/2020 18g30 GDB2A  
3 EE2021 T05 A Cơ sở điện tử công suất 3/9/2020 18g30 302C4  
                 
1 EE2017 T05 A Cơ sở kỹ thuật điện 4/9/2020 18g30 304C4  
2 PH1003 T05 A Vật lý 1 4/9/2020 18g30 301C4  
                 
1 CI2001 T05 A Sức bền vật liệu 7/9/2020 18g30 GDB2A  
2 CO3001 T05 A Công nghệ phần mềm 7/9/2020 18g30 GDB2B  
                 
1 CO2007 T05 A Kiến trúc máy tính 13/9/2020 09g00 301C4  
2 MT1003 T05 A Giải tích 1 13/9/2020 09g00 GDB2A