THÔNG BÁO NỘP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (SV CHÍNH QUY)

Ngày: 13/05/2020

I.  Quy định

Tất cả sinh viên chính quy phải nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT vào cuối năm học thứ 1. Trường hợp đã nộp khi nhập học thì không cần nộp lại.

Sau thời hạn nộp, các sinh viên không nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT sẽ không được đăng ký môn học cho học kỳ tiếp theo và bị tạm dừng học.

II.  Hướng dẫn cách nộp

Bước 1: Kiểm tra thông tin Bằng THPT đã nộp tại myBK mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký nộp bằng THPT.

- Nếu có xác nhận “Phòng đào tạo đã nhận được bản sao bằng THPT thì không cần nộp lại và bỏ qua các bước sau.

- Nếu chưa có xác nhận thì thực hiện tiếp Bước 2

Bước 2: Vào myBK >> Đăng ký nộp bằng THPT >> Nhập thông tin bằng THPT và in ra phiếu xác nhận thông tin bằng THPT.

Bước 3:

- Nộp bản sao bằng THPT (phải ghi MSSV lên bản sao kèm phiếu xác nhận thông tin bằng PTTH) cho lớp trưởng.

- Lớp trưởng kiểm tra và lập danh sách lớp nộp (ghi rõ Tên lớp, Khoa, Tên lớp trưởng, sắp xếp theo thứ tự tăng dần của MSSV, mỗi bằng có kèm phiếu xác nhận thông tin bằng THPT của mỗi SV).

       +  Địa điểm nộp: Phòng đào tạo 101A1 tại cơ sở 1 (PĐT chỉ nhận khi cả lớp nộp đủ để tránh thất lạc, không nhận cá nhân nộp riêng, lẻ)

  +  Thời gian nộp: từ 11/06/2020 đến 22/06/2020

  +  Các trường hợp trễ (vì chưa cấp bằng): từ 05/10/2020 đến 19/10/2020

Bước 4: Sau ngày 31/07/2020 và ngày 31/03/2021 (trường hợp trễ)  >> SV vào Kiểm tra thông tin Bằng THPT tại myBK >> Đăng ký nộp bằng THPT. Nếu chưa được xác nhận xin vui lòng phản hồi ngay PĐT.

III. Lưu ý:

 SV phải nộp một trong các loại bản sao bằng THPT như sau:

-  Bản sao bằng THPT do Sở GD&ĐT cấp

-  Bản photocopy bằng THPT do Sở GD&ĐT xác nhận “Sao y từ sổ gốc”

-  Bản photocopy bằng THPT có chứng thực sao y bản chính.